Dato: 3. november 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Adelbert von Chamisso
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 3 November 1836

Det var mig en sand Glde at faae Deres sidste, kjre Brev. Det Indtryk, min Improvisator har gjort paa Dem og Deres og som De udtalte blev mig en vederqvgende Opmuntring. Senere har jeg i tydske Blade lst anbefalende Critikker. De kan tro at Roes just ydmyger og bldgjr min Sjl, jeg fler saa levende at Alt er en Gave fra den Usynlige, hvorimod hver ubillig Strnghed gjr mig stolt, samler min hele Forfngelighed. Et nyt Oplag trykkes der alt paa af denne min frste Roman; den senere "O.T.", som er udkommet, bliver nu oversat paa Tydsk og naar det er skeet skal jeg have den re at sende den. Jeg har allerede det tredie Vrk under Arbeide; maaskee bliver Navnet for det "Graat i Graat"; den bliver tre Dele og vil skildre Dem Folkelivet her i Norden, isr Danmarks Eiendommeligheder. / Tak, for Deres smukke Oversttelse af "Bag Ellekrattet"; jeg er glad og smigret ved at De frer mig ind mellem den strre Verden, mit lille Fdreland ikke har. - Deres deilige Digt: "Tiggeren og hans Hund" har jeg alt for et Par Aar siden oversat; det staaer i vore Dagblade og i mine samlede Digte; Jeg sender her en Afskrift, det kan maaskee more Dem at hre det i danske Toner; hver Tanke troer jeg er gjengivet; men Oversttelsen bliver under Originalen.

Dette Brev sender jeg Dem med en af mine Venner, Licentiat Mller, en Sn af vor i dansk Literatur virksomme Biskop R. Mller. Han vil mundtligt fortlle Dem Mere om mig. Hans Broder kjender De; han var 1832 en heel Vinter i Berlin og talte flere Gange med Dem. Gid dette mit lille Epistel maa finde Dem ved bedre Helbred, end da De skrev mig til sidst. I Deres Brev stod, at De vilde sende mig en Bog af Deres senest udkomne, men at De ikke vidste nogen Leilighed; det synes nu Egennyttighed af mig, at minde om Sligt; men jeg stter / saa uendelig megen Priis paa en Bog fra Deres Haand, at jeg virkelig tager Dem oaa Lftet. Giv Bogen og maaskee et lille Brev (?) til Mller, og han besrger det til mig. Hils Willibald Alexis; efter alle Gisninger har han vistnok skrevet Critikken over Improvisatoren; den har gldet mig meget. Hvad Opdageren af den Blaae Grotte angaaer, da skal han i den nye Udgave faae sit Navn rigtigt bogstaveret og som Digter blive presenteret mine Landsmnd.

Oehlenschlger har skrevet et nyt Drama: "Den unge Skuespiller"; det er Schrders Ungdoms Liv her er valgt til Stof. Ingemann har givet os en episk Digtning: "Dronning Margrethe", Brdrene Bernhard en Fortlling: "Brneballet", og jeg min Roman: O.T. Det er omtrent de sidste Nyheder i vor Litteratur. Tnk venligt paa mig og lad mig i denne Vinter hre fra Dem! Det er en sand Velgjerning De gjr.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

[Udskr: ]

Professor A. v. Chamisso

Friedrichstrae No 235 i Berlin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 364-67)