Dato: 5. december 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 15

Fra H.C. Andersen til Louise Collino den 5. december 1836.206

Den Dag, jeg endnu ikke har seet Dem!207

Overskou208 skrev jeg til imorges om at faae Madame Eckerlin209 til endnu at give os en Consert og jeg har faaet det Svar, at en saadan vil finde Sted. Deres naturlige, dannede Smag, har jeg altid vret forvisset om, saa De maatte synes om Eckerlins Stemme, men De veed nok, at see sin Forvisning virkeliggjort glder og smigrer, og derfor var jeg glad over Dem iaftes.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Til Linds elskvrdige Brud, den aandrige Datter af det collinske Huus.

[Udskrift]

Frken Louise Collin.

Tekst fra: Ejnar Askgaard