Dato: 4. april 1861
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

351. Fra E. Collin.

Det er ikke min Agt at give Jonas saamange Penge med, at han dermed kan tilfredsstille den saa let begribelige Kjbelyst, hvor han seer saameget Nyt; men paa den anden Side vil jeg dog ikke umuliggjre ham fornuftige Indkjb. For saadanne Tilflde, og uden at paabyrde Dem noget Ansvar for Indkjbenes Fornuftighed, vil jeg altsaa bede Dem laane ham Penge, saameget som De finder passende. Da De er velforsynet, sender jeg ikke Penge nu med; De kan jo altid skrive mig til.

Skulde exempli gratia J. kjbe nogle Naturalier i Italien, er Bravo nok saa god at assistere ham med Forsendingen; thi det maa De holde fast paa, at han ikke belemrer sig dermed som Reisegods.

Vor Herre vre med Dem begge.

Deres

4/4-61

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost