Dato: 12. april 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

353. Fra Henriette Collin.

Fredag 12 April [1861]

Tusinde Tak kjere Andersen for Deres Brev, jeg gik strax ud i Amaliegaden dermed da Bedstefader var saa lngselsfuld efter at hre fra de Reisende–At De siger at Jonas er meget elskvrdig'ndash;glder mig, som jeg ikke behver at sige, i mit inderste Hjerte, gid De maa kunne sige det samme naar vi atter sees'ndash;Siig ham oprigtig naar noget mishager Dem, jeg er vis paa at han har de bedste Forstter.–

Alt er ved det Gamle i Familien, Edvard reiste igaar til Hertugdmmerne'ndash;Stnderforsamlingen er sluttet med en Tale af Presidenten hvori han paa det heftigste udtalte sig mod Regjeringen'ndash;og derpaa udbragte et Leve for Kongen'ndash;det er rart at denne Hflighed aldrig forsmmes.

I den dramatiske Verden dandser Pepita for fuldt Huus i Casino'ndash;den frste Aften med accompagnement af en Pibe og paa Kongens Nytorv er stadig Oplb udenfor Hotellet hvor hun af og til viser sig mellem sine Blomster i Vinduet.–Kong Salomon har ikke moret Folk synderlig og det er da begribeligt.–

Jeg hrte igaar af Emma Buttenschn en Beskrivelse over et bermt Pallads ved Genua som vist har staaet omtalt i Goldschmidts Hjemme og ude og hvis Eier er aldeles hjemfalden til Jesuitterne'ndash;det var en saadan Forening af Natur og Kunst Herlighed at man jo maa tro sig i et fortryllet Land'ndash;Jeg glder mig meget til at De vil fortlle derom.–

Naar jeg tnker paa at disse Linier naar Dem midt i den Romske Herlighed, saa faaer jeg en underlig benauet Flelse og Dr Tvergade forekommer mig mer end almindelig trykkende'ndash;dette maa De dog ndig antage for Misundelse, thi jeg veed for ieblikket intet Menneske paa Jorden hvem jeg bdre under denne Glde end den som De har taget med Dem og flgelig ogsaa Dem.–

Raaslff har udgivet sit Forsvar, men det synes ikke at gjre synderlig Virkning'ndash;Rygterne om de 40,000 Mand som skulle vre ifrd med at bestte Holsteen, blive idag modsagte'ndash;men egentlig er vi nok Alle lige kloge da maaskee hverken Tysk eller Dansk veed hvad der vil skee,

Og hermed Lev vel kjere Andersen'ndash;Tak for Alt hvad De har gjort, daglig gjr og fremdeles vil gjre for Jonas

Deres Jette C.

Hilsner i det Uendelige fra Alle de Mange der daglig sprge om Nyt fra Dem og Jonas.–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost