Dato: 29. april 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

356. Til Henriette Collin.

Rom den 29 April 1861.

Kjre Fru Collin!

Igaar Eftermiddags kom Jonas og jeg her til Rom; vi vare med et italiensk Skib la Stella d Italia gaaet fra Genua efter et Ophold der af tre Dage, og kom nu til Livorno, hvor Consul Dalgas var meget nt mod os, kjrte en lang smuk Tour med os. Vi gik siden paa det franske Postdampskib Vatican, der var paa Reise til gypten, til Civitta Vecchia og havde en noget urolig S; i gaar Morges naaede vi Civitta Wechia og efter at have gjennemgaaet Pas Viseren og Dogana456 naaede vi ud paa Eftermiddagen Rom, hvor Hr Bravo har leiet fire elegante Vrelser, to var nu nok, til os; vi have det meget smukt og Jonas synes glad. Bjrenstjerne Bjrnsen tog igaar mod os og har igjen i Dag besgt os; han er i hi Grad elskvrdig, kom mig saa hjertelig imde; jeg synes srdeles godt om ham. Der blev tilfldigt fortalt at den gamle Tigger, som er paa Trappen i Improvisatoren veed at han er inddigtet i en Roman af en dansk Digter og derfor faaer han frre Bajocch[i], derover er han den danske Digter meget vred og vil nok have fat paa ham, han kjender slet ikke Romanen, men det er hist uhyggeligt! dog tal ikke om den Historie, at den [ikke] lber her til igjen, som Historien med Hanens457 Fjer, kun Dem fortller jeg den, at De kan tnke Dem Humeuret458. For Jonas Skyld vil jeg gjerne blive en Maaned, saa gaaer det til Florentz, om vor Herre under mig at leve. Ravnkilde mdte jeg forlidt siden, han fortalte at jeg var srdeles ventet paa af Engelnderne og Amerikanerne. Jeg er ellers meget forstemt. Jonas er god og srdeles fornuftig! han blev lykkelig for Brevene han fik igaar. Udsigten fra Terrassen over Rom fik Taarer i hans ine. Idag var vi i Peterskirken han var aldeles taus og overvldet af Indtrykket. Alle de bekjendte Billeder af Kirken, vi senere saae, syntes han ikke gav Begreb om dens Storhed. Vi have ogsaa vret i Dag i Rotonden (Sancta Maria delta Rotonda,) hvis colossale Siler isr overraske ham. Vi have nu et Oplag af Snegle, Frer, ja selv en Skorpion, men den er da i Spiritus, imorgen see vi forum, og Colosseum. Kommer jeg levende fra Rom, hvor jeg jo altid har troet Dden faaer fat paa mig, da haaber jeg vi samles, gid de[t] skee i Glde og Fred. Hils Deres Svigerfader og alle Kjre!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost