H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Oline Collin, f. Thyberg 29. april 1861

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 29. april 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

356. Til Henriette Collin.

Rom den 29 April 1861.

Kjære Fru Collin!

Igaar Eftermiddags kom Jonas og jeg her til Rom; vi vare med et italiensk Skib la Stella d Italia gaaet fra Genua efter et Ophold der af tre Dage, og kom nu til Livorno, hvor Consul Dalgas var meget næt mod os, kjørte en lang smuk Tour med os. Vi gik siden paa det franske Postdampskib Vatican, der var paa Reise til Ægypten, til Civitta Vecchia og havde en noget urolig Sø; i gaar Morges naaede vi Civitta Wechia og efter at have gjennemgaaet Pas Viseren og Dogana456 naaede vi ud paa Eftermid­dagen Rom, hvor Hr Bravo har leiet fire elegante Værelser, to var nu nok, til os; vi have det meget smukt og Jonas synes glad. Bjørenstjerne Bjørnsen tog igaar mod os og har igjen i Dag besøgt os; han er i høi Grad elskvær­dig, kom mig saa hjertelig imøde; jeg synes særdeles godt om ham. Der blev tilfældigt fortalt at den gamle Tigger, som er paa Trappen i Improvi­satoren veed at han er inddigtet i en Roman af en dansk Digter og derfor faaer han færre Bajocch[i], derover er han den danske Digter meget vred og vil nok have fat paa ham, han kjender slet ikke Romanen, men det er høist uhyggeligt! dog tal ikke om den Historie, at den [ikke] løber her til igjen, som Historien med Hanens457 Fjer, kun Dem fortæller jeg den, at De kan tænke Dem Humeuret458. For Jonas Skyld vil jeg gjerne blive en Maa­ned, saa gaaer det til Florentz, om vor Herre under mig at leve. Ravnkilde mødte jeg forlidt siden, han fortalte at jeg var særdeles ventet paa af Enge­lænderne og Amerikanerne. Jeg er ellers meget forstemt. Jonas er god og særdeles fornuftig! han blev lykkelig for Brevene han fik igaar. Udsigten fra Terrassen over Rom fik Taarer i hans Øine. Idag var vi i Peterskirken han var aldeles taus og overvældet af Indtrykket. Alle de bekjendte Bille­der af Kirken, vi senere saae, syntes han ikke gav Begreb om dens Storhed. Vi have ogsaa været i Dag i Rotonden (Sancta Maria delta Rotonda,) hvis colossale Søiler især overraske ham. Vi have nu et Oplag af Snegle, Frøer, ja selv en Skorpion, men den er da i Spiritus, imorgen see vi forum, og Colosseum. Kommer jeg levende fra Rom, hvor jeg jo altid har troet Døden faaer fat paa mig, da haaber jeg vi samles, gid de[t] skee i Glæde og Fred. Hils Deres Svigerfader og alle Kjære!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost