Dato: 1. maj 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Rom den 1 Mai 1861.


Kjre Fru Balling!
Nu er jeg i Rom, omtrent en Maaned er gaaet siden jeg tog hjemme fra. I Tydskland gik det med Locomotiv, Fart, jeg fli gjennem Landet paa fire Dage og koldt var der; endnu i Kassel havde jeg i Kakkelovnen, frst i Frankfurt mrkede jeg Foraaret; bletrerne stode i Blomster; men da (jeg) over Genf kom ind i Frankerige (over) Lyon til Avignon, var det(al)deles Sommer. Roserne blomstrede ved Landeveien, Solen brndte, De vilde have flt dem henrykt her, havde de mange lange Tuneler ikke vret, Een af disse brugte vi 8 til 11 Minuter at gjennemfare og det er ganske [ ]ent saalnge at vre inde i Jordens Overskorpe, Nizza er et deiligt roligt Sted, de veed vor Dronning levede der forige Vinter, jeg tilbragte kun tre Dage her, men i en deilig SommerLuft, med den friske Havkjling. Flere Danske traf jeg her. Med Diligense reiste jeg nu den deilige Vei langs Middelhavet, fra Nizza til Genua, denne Vei er hugget i Klipperne, snart kommer man gjennem Tuneler, snart gjennem Olieskove, eller forbi store Orange og Rosen-Haver, hvor Roser, Apelsiner og Citroner hnge i Fylde ud over de hvide solbelyste Mure. Store Aloer og Cactus voxe vilde ved Veiene, som hjemme Borer og Veibred-Blade. Det stormede, Sen brdes i Brnding mod Klipperne; tre dage blev jeg i det Prgtige G[enua] hvor nsten hver Bygning er et P[alads] her hrte jeg Verdis nyeste Opera Ballo in Machera og saae Bal[letten] Kjrligheds , det var en vol[dsom] hist uanstndig Dands. Solodanserinden dandsede omtrent, som i Svmme-Beenklder. Fra Genua seilede jeg med et italiensk Dampskib til Livorno, hvor jeg blev halvanden Dag og gik saa med et fransk Dampskib, der skulde til gypten, men lagde an ved Civitta Vechia, hvor fra der paa 2 Time gaaer Jernbane til Rom. Sen var noget urolig, jeg havde det ikke godt./I Sndags Eftermiddag kom jeg til Rom og boer her i Huset hos vor danske Consul. I de to, tre Dage jeg har vret her har jeg allerede besgt Peters Kirken, Colloseum, Pantheon, Capitoliet og mange andre Roms Herligheder, der endnu maae forbause, jo oftere man seer dem. En tre a fire Uger bliver jeg her; vil De glde mig med Brev da send det adresseret til den danske Consul Bravo i Rom,(fransk Udskrift), skriver De ikke strax, da lad der gaae til Genua poste restante, der kommer jeg om en Maaneds Tid, naar jeg gaaer ind i Schweitz. Veiret er smukt, i Dag havde [vi] Lyn og Torden. Ganske sikker er [m]an ikke om Aftenen her paa Gaden, [m]an raades fra at gaae alene. Hils kjrligt Deres Sster, ligesom ogsaa Frkerne Gram; nu er de vel i Deres nye Leilighed? Den unge Collin, som reiser med mig er meget lykkelig ved alt det Store og Ny han seer. Lad mig nu hre at De og Deres Sster ere glade og vel, lad mig hre at det tegner til Fred, og tnk venlig paa Deres hjertelig hengivne H.C.Andersen.


Til Fru Helene Balling fdt Nbo.
Boer i afdde Ankers Gaard ved gammel Strand, ligefor Slottet
i Kjbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus