Dato: 7. maj 1861
Fra: William Chr. Heggelund   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 7 Mai 1861

Undertegnede tager sig herved den Frihed at anmode Hr. Professor H. C. Andersens Stedfortrder her i Byen, ham nemlig, hvem Digteren har overdraget at aabne og besvare sine breve, om han ikke vil sende de tvende Breve, som ere komne fra deres underdanige Tjener, W. Chr. Heggelund, til Digteren Chr. Winter, da kun han er den rette Stedfortrder i dette Tilflde. Ogsaa tillader man sig at sprge om ikke H. C. Andersen, der i Egenskab af Dommer for det Ankerske Stipendium burde vre tilstede i Byen, om han ikke har efterladt sig Ordrer denne Sag betrffende eller om der ikke er udvalgt en midlertidig Dommer i hans Fravrelse, som dog de, der have haft med denne Sag at bestille, maa have vret vidende om, og tillader man sig med Rette at opkaste dette Sprgsmaal, da Bladende intet have meldt desangaaende, hvilket er meget mrkeligt. Dog skulde der ikke vre foretaget Noget i det iemed saa er alligevel Chr. Vinther uomstdelig den anden Dommer og bedes derfor hine Breve ham tilsendte med mindre han ogsaa er paa de lange Reiser.

Deres rbdige

William Chr. Heggelund.

Tekst fra: Solveig Brunholm (KB fotokopi)