Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 29. juni 1861
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

369. Fra E.Collin.

Kjbenhavn d. 29 Junii 1861.

Igaar, Fredag, fik vi da endelig forstaaelige Breve baade fra Dem og Jonas. Ved forstaaelige mener jeg, at de gave os et lnge savnet Indblik i Deres skjulte Reiseplaner og Opholdssted. Een eneste Gang er der skrevet'ndash;jeg troer fra Genua'ndash;at vi, naar vi skrev hurtigt, kunde adresssere til Milano; det gjorde vi. Siden den Tid er kun opgivet os: Lausanne poste restante, og derhen have vi trolig skrevet; vi have derimod kun faaet Grovheder og ingen Adresser. Hvorledes lader dette sig forklare af den practiske Andersen - Hvorfor, sprge vi, har man, naar man tilbringer lngere Tid i Bex, i Montreux etc. saa nr ved Lausanne, ikke skrevet til sidstnvnte Steds Postcontoir om at sende Brevene med den og den Adresse? Som sagt, vi have lagt vores mange og gode Hoveder i Bld, og de have ligget i Bld i flere Dage, men uden Resultat.

Med Fader er der ingen vsenlig Forandring med Hensyn til Legemskrfter; imidlertid har i de to sidste Dage hans Tanker vret meget klarere og hans Humeur bedre; for mine ine seer det ikke urimeligt ud, at han kan komme sig og leve lnge endnu; men det kan jo ogsaa hurtigt vende sig til det Modsatte.

Forresten er her ikke skeet andet Nyt end at Frue Heiberg har taget tre Brn til sig.

Vil De afrive nste Blad til Jonas.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost