H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Oline Collin, f. Thyberg til H.C. Andersen 24. juli 1861

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 24. juli 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

378. Fra Henriette Collin.

Onsdag 24 Juli [1861]

Kjere Andersen Tak for Brev – af Jonas vil De erfare hvorledes vi herhjemme leve tunge og lange Dage ved den elskede Bedstefaders Sygeseng – Vi have Alle kun Eet Ønske og Haab at han snart maa »gaae ind til sin Herres Glæde« og jeg kan ikke tro Andet end at Døden kommer, men den har mange Kræfter at overvinde og der vil maaskee gaae længere Tid end man tænker sig mulig hos ham der er saa gammel. – At De strax faaer Brev naar der er nogen Forandring behøver jeg vel ikke at forsikkre Dem. Med Hensyn til Deres Leilighed saa vide vi jo af Erfaring at det er umuligt til 20 Rd at finde hvad De ønsker – paa et Sted hvor De tildeels dog ogsaa vil have nogen Forpleining – og hvor De saa kommer hen vil der naturligvis være noget iveren for Deres fuldstændige Tilfredshed, det er altsaa min hjertens Mening og Overbevisning at De hos Fru Anholm dog vil have det bedst og jeg har derfor sendt hende Deres Brev, jeg gik gjerne selv til hende og talte med hende derom, men det er mig bogstavelig talt umuligt at faa Tid dertil da Louise ogsaa er patient og jeg maa dele min Tid mellem hende, Amaliegade og – hvad der bliver tilovers for min stakkels Mand som De vel kan vide ingenlunde har det hyggeligt eller godt i sit Hjem – Gud skee lov at Alt iøvrigt er Godt i Familien og at jeg selv er rask...

Jeg maa ile med at faae Brevet afsted, det var min Agt at vente til imorgen, men Edvard mener at det er bedst det gaaer af idag derfor tilgiv mig mit Hastværks Arbeide Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost