Dato: 25. marts 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen.
Sprog: dansk.

Kjbenh: 25 Marts 1837.

Kjre Hr. Reitzel!

Igaar var jeg hos Dem, men De gav ikke Audients. Endnu er jeg daarlig i Halsen saa jeg ikke, under vort Elements Omstndigheder, tr daglig gjre de store Reiser til Kjbmagergade, derfor sender jeg min Brevdue, en meget skikkelig Karl. De faaer her, pligtskyldigst fra min Side en Qvitering for Honoraret af Eventyr for Brn. Jeg har de to foregaaende Gange faaet 30 Rdlr (det er fire Ark, eller to Dobbelt Ark) desuden nogle Exemplarer, der altid har belbet sig til 16. Denne Gang var det at jeg gjerne vilde have lidt strre Honorar, da det er mit bedste Eventyr og beregnet ogsaa paa Voxne, men derom er intet aftalt af os, da jeg nu har vret ude, jeg har kun skriftligt yttret mig og derom intet hrt, men jeg sagde jeg vilde vre, hvad De kalder rimeligt, udbede mig et Par af Deres Forlags Skrifter, af Vrdi omtrent 8 a 10 Rdlr, nu kan De bestemme Dem om De finder mit Andragende ubilligt, jeg vil imidlertid udpege nogle Skrifter, som jeg naturligviis ikke nsker alle men lader Dem vlge imellem

Samlede Digte af H. C. Andersen.

O. T. Roman.

Guldmageren.

De Underjordiske af Ingemann.

Digte af Christian Winther.

Amor og Psycke.

Eventyr af Andersen.

Af mit Honorar for Eventyr har De vret saa god at sende mlg 20 Rdlr, jeg skal endnu have 10, som De maaskee vil give mit Bud, tillige med Svar paa mit Andragende om Bgerne, hvilket ikke er en Aftale, men kun et Sprgsmlstegn (?)

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 17-18)