Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. juni 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Adelbert von Chamisso
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 August [skal vre Juni] 1837

Kjre Chamisso!

Et heelt Aar har jeg ikke hrt fra Dem; veed ikke hvorledes det gaaer med Sundheden. I Deres Nytaarsgave fandt jeg en smuk, en venlig Hilsen: Oversttelsen af den agnetiske Sang. Dem skylder jeg at man i Tydskland er blevet noget opmrksom paa mig og jeg er Dem taknemlig derfor. Gaudys to Oversttelser af mine Digte finder jeg ganske herlige, den sidste synes jeg endogsaa er bedre end min Original. Bring ham og Hring min Hilsen. Kommer jeg til Berlin sger jeg Gaudy op. Flere hdrende Anmldelser af min Improvisator seer jeg fra Tydskland, det er mig en Opmuntring og Glde. Min anden Roman: "O. T." seer jeg er udkommet i Leipzig paa Kummers Forlag endnu er intet Exemplar kommet til Danmark, jeg har ikke selv seet den, gid den maa komme i Deres Hnder og behage Dem. I disse Dage har jeg fuldendt en tredie Roman i tre Dele, som jeg tr troe, staar i poetisk Kraft over Improvisatoren, saa snart den er / oversat paa Dansk [dvs. tysk] skal jeg have den Glde at sende Dem den. Den unge Franske: Marmier, har opholdt sig en Tid her i Kjbenhavn, han omtalte Dem med megen Kjrlighed, i disse Dage er han reist til Stokholm, hvor jeg i nste Uge trffer ham, jeg staaer nemlig, halv med Foden i Vognen for at besge Sverrig, jeg vil gjre den interessante Tour med Dampskib gjennem Gtha-Kanalen, Indserne og Motalastrmmen til Stokholm, om 6 Uger er jeg her igjen tilbage. Gld mig i Sommer med et Brev, naar det kommer til "Conferensraad Collin" i Kjbenhavn, saa er det i mine Hnder. Fra rsted og Hornemann har jeg mange Hilsener til Dem; nu lev vel! tnk med Venlighed paa mig, Deres af Hjertet hengivne

H. C. Andersen.

[Udskrift:]

Digteren, Hr. Professor Chamisso i Berlin.

Tekst fra: Solveig Brunholm