Dato: 16. juni 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Vilhelmina Sonnleithner, f. Mariboe
Sprog: dansk.

[Udskrift: ] Enke-Frue Sonnenleitner
i
Wien.

Kjbenhavn den 16 Juni 1837

Kjre Frue Sonnenleitner!
Den Venlighed og gode Modtagelse altid Landsmnd har mdt i Deres Kreds bringer mig til at indfre hos Dem en ung Landsmand Hr. Busch, der bliver et Par Maaneder i Wien for at nyde Czernys Underviisning, siden reiser han til Nord Italien og Paris. I fjor sendte jeg Dem med en Landsmand, som ikke traf Dem, et Exemplar af Improvisatoren, jeg veed ikke om De har faaet den. I Tydskland har Bogen, som her i Danmark, gjort Lykke; jeg er meget nysgjrrig efter at vide hvilket Indtryk den har gjort paa Grilparzer. Fra Jomf: Recner har jeg mange Hilsener til Dem, vi sees jvnligt hos Brdrene rsted. Hertz har skrevet en Tragedie: "Svend Dyrings Huus" som gjr meget Lykke. Min nyeste Roman; Spillemanden kommer ud i Tydskland ved Juletid, i tredie / Deel har jeg skildret Wien og Omegnen, Deres Huus bliver ogsaa nvnet deri, som et kjrt Sted for alle Danske. Digteren Castelli har en heel Rolle i Romanen, han trder talende op! jeg tr tro den vil interessere Dem. rsted (Etatsraaden) har skrevet en verzificeret Bog, et heelt Digt: Luftskibet, det er ogsaa oversat paa Tydsk. Bring Grillparzer og Fru von Weisenthurn min venligste Hilsen, om hende isr, taler Komponisten Hartmann meget, siig hende at han regner hendes Bekjendtskab ifjor i Wien til eet af sine interessanteste. Tnk venlig paa mig! rbdigst, Deres hengivne
H. C. Andersen


E. S.
Glem ei at hilse Deres fortrffelige Dttre, siig at jeg endnu har det ligesaa varmt for Italien, som i 1834.

Tekst fra: Solveig Brunholm