Dato: 6. april 1862
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Sndag [6. April 1862].

Kjre Professor!

Min lille Cousine giennem [min Holstein?] den lille Lotte Frijss Juellinge80, kom henrykt hjem i Aftes fra Theatret over at H. C. Andersen har talt med mig! netop da hendes Moder yttrede sin Beklagelse til mig over endnu aldrig at have hrt Dem selv lse og i det Heele ikke at vre kommen Dem nrmere i hvormeget hun end havde haabet det under hendes Vinter Ophold herinde, som udlber paa Torsdag. Det er derfor at jeg vil sprge Dem om jeg tr gjre mig Haab om at De vil fie Aftentimerne til Middagen paa Mandag (i Morgen) Kl. 5 , og om De da troer Dem disponeret til at jeg tr love min Mands Slgtninge: Frijss'ses og Reventlows den Glde at mde Dem her Kl. 7 og den store Nydelse at hre Dem lse Noget af Deres Eget Uforlignelige? Vore Middagsgjster: Bartholins, Wanda og Hr. von rtzen vilde sikkert ikke vre mindre henrykt over slig Udsigt end de nys nvnte vrige Tilhngere og Beundre[reJ, som Pladsen om Middagsbordet i min Mands Stue, forbyder os at bede vre vore Middagsgjster i Morgen. Herinde har jeg ikke Deres Vrker og hvis De kjre Professor er saa elskvrdig at gaae ind paa mit ligefremme Forslag, saa beder jeg Dem selv medbringe de ndvendige Bger og Manuskriptet: i Kludebunken!81 I saa Fald sender jeg vores Tjener Kl. 4 for at forhindre at De ikke besvres med at transportere Bgerne. Tilgiv og undskyld mig hvis De finder mig ubeskeden, men det er en saa stor Glde naar vi tr deele det Gode og Skjnne vi selv have lrt at skatte og beundre med Andre der ere os kjre! Stolende paa Deres Overbrenhed forbliver jeg med en hjertelig Hilsen fra min Holstein! vores gode Professor[s]

hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus