Dato: 5. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

394. Til Henriette Collin.

Basns ved Skjelskjr 5 Juni 1862.

Kjre Fru Collin!

De maa dog vide hvorledes jeg har det, maaskee faaer jeg da om nogle Dage at hre fra Dem; daglig er De og Deres i min Tanke, det var jo i den sidste Tid nsten blevet mig en Vane at jeg hver Formiddag maatte see Dem. I Mandags var jeg allerede oppe fr Klokken fem og fr jeg forlod Banegaarden saae jeg der een af Vennerne, naturligviis var det Scharff, lidt efter kom Eckardt, de vilde Dagen der paa reise til Wien idet der fra Bournonville slet ikke kom Svar paa to Telegrafdepecher. Paa Reisen ud var det mig underligt at flyve forbi Sor, det var frste Gang i mange Aar jeg ikke standsede her for at vre idetmindste et Dgn hos Ingemanns. Skoven saae jeg nu for frste Gang iaar; Veiret er smukt og jeg har deiligt Fornemmelsen af at vre velkommen her hvor jeg er. Igaar Morges tidlig tog Fru Scavenius ind til Byen da hun leed af Tandpine, iaften vente vi hende igjen. Igaar da det ret stormede, tnkte jeg meget paa Fru Drevsen, som nok gik om bord og neppe har havdt det godt i den Blst; nu er hun vel naaet i L af den norske Kyst, nu jeg skriver dette. Til iaftes var i Slagelse anonceret Concert af Nyrup og Wiehe; Damerne her havde nok Lyst at komme der, jeg ikke, det var at kjre omtrent 7 Miil for den Fornielse. Igaar fandt jeg en lille smukt farvet Snegl, jeg tnkte strax paa Jonas, og tog Sneglen op i min Stue, gik saa til Frokostbordet, men da jeg kom op igjen var Sneglen ikke at finde, jeg sgte og sgte, da krb Dyret paa Bagsiden af Bordet, nu lagde jeg den i Skaalen hvor min Sbe laae og fik Laag over; iaftes vilde jeg gjre mit Prvestykke, skaalde Sneglen, faae Kroppen ud og bevare Huset til min videnskabelige Ven og da jeg saa kommer at hente Offeret, er det igjen forsvundet og denne Gang forsvundet for alle Tider; Pigen havde ryddet op og kastet Sneglen ud af Vinduet, men Jonas vil dog see at jeg har tnkt paa ham, med Tanker der maa tiltale ham. Gid at han nu med Sundhed og godt Humeur tiltrder Reisen og ret maa beholde det!

Hils Deres kjre Louise og Oluf! han hnger hende vistnok saaledes ved Kjolen at man ikke kan hilse hende uden at han faaer sin Deel deraf. Beed Theodor at forre mig een af de Photographier hvor han har stillet mig som Gaardsanger, jeg eier intet og vilde gierne herude glde dem med een; faaer jeg den, da min hjerteligste Tak, faaer jeg den473 ikke'ndash;aligevel mange Hilsener. Jeg har deilig Ro herude, arbeider, som sdvanligt meget mere her, end inde i Byen hvor jeg altid forstyrres og ideligt har Trang efter at jage ud.–Send Drevsens og alle andre Venner Hilsener, gld Dem nu selv til Reisen, snart begynder den; gid De Alle ret maa have Velsignelse af den. Alle Breve til mig sendes indtil videre til Basns ved Skjelskjr. Deres Svigerinde haaber jeg er nu vel og allerede oppe, bring hende da min Lyknskning

hjerteligst

ES

Giv mig Deres Huus-Nummer.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost