Dato: 12. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Elisabeth Jerichau-Baumann
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 23 Juni 1862.

Kjære Fru Jerichau!

I vor sidste Samtale om Dickens sagde jeg Dem, at - og opgav Grunden, hvorfor - jeg ikke oftere gav Nogen Brev med til ham, og De var enig med mig. De var den Første og Eneste, der med et Brev fra mig blev venligt modtagen af Familien; Ingen, jeg senere har givet Brev med, bar talt med ham, og altsaa gjør jeg det ikke oftere; men De behøver heller intet; han veed, hvem De er og kjender Deres Arbeider. Til min Boghandler Richard Bentley er her Brev og ligesaa et Par Ord til min Oversætterinde Fru Bushby. Vil De hjerteligt hilse de To, ligesom ogsaa Baron Hambro og Ministeren Bille; siig dem, at jeg reiser nu til Spanien og bliver Vinteren borte. Hav Glæde og Gavn af Deres Reise, og deiligt var det, om De de første Dage i August overraskede mig med et Brev i Brunnen ved Viervaldstädter Sø. - - -

Lad mig vide, hvorledes det gaaer mit Billede, i hvilket prægtigt Slot eller hyggelig Stue jeg ved Dem for Aarhundreder skal sidde og læse "Engelen".

Deres hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter