H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Jonas Collin 23. juni 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basnæs den 23 Juni 1862

Kjære Ven!

Igaar efter Frokosten forlod jeg Holsteinborg hvor jeg har været en Ugestid hos meget elskværdige Mennesker; Baron Rosenkranz var der samme Tid og er der endnu, jeg synes særdeles godt om ham, han er forstandig underholdende og var meget elskværdig mod mig; det har ellers været et slet Veir, Storm og Byge paa Byge, især havde jeg det saaledes igaar da jeg kom her til Basnæs; da Posten kom bragtes mig, til min Glæde, et Brev fra Dig, hvorfor jeg takker Dig og var det kommet tidligere skulde jeg fra Holsteinborg have bragt Dig nogle Snegle, ihvor faae der end var at finde; nu har jeg kun een eneste, som jeg fandt forskjellig fra de 15 Stykker jeg har udsøgt og præpareret paa Basnæs. Du skriver at jeg kun skal tage løst fast, men der maa dog være en Grændse, her findes efter Udseendet tre Arter, nogle gule, andre punscherøde og atter andre gule med brune Ringe, hvilke af disse Farver er især at samle? Eller opgiv mig andre Kjendemærker; Basnæs Have ligger tæt ved den flade sandede Strandbred, een Deel af Haven har ældgamle Kastanietræer og kaldes endnu Dyrehaven; rundt om Gaarden ere dybe Grave, det er Localiteterne. Omtrent den 3 die Juli reiser jeg til Lerchenborg, der skal jeg igjen samle til Dig, men som sagt, hvilke skal jeg særligt tage her paa Basnæs? de røde synes mig smukkest, enkelte have ved Indgangen en mørk Rand. Det gjør mig ondt at Du under Studenter-Festlighederne har været saa legemlig plaget, gid at Du snart blive tilfulde rask, uagtet Veiret ikke er det bedste! jeg er temmelig forkjølet, gaaer med en lille Byld paa den ene Kind og plages med Hæmorrhoidal Tilfælde, mister meget mere Blod end selv Tilfældet var i Rom, din Onkel har sendt mig en Recept som skal benyttes til Standsning naar jeg føler mig mat, men uagtet jeg mister vist to Spiseskeefuld Blod daglig, føler jeg ingen Mathed og vil altsaa ikke benytte Middelet. Hils Theodor! det var da et kunstigt Navn din Svenske Ven førte: Manfred Mustapha Floderus! hvor er man faldet paa at døbe ham saaledes, den svenske Lector, skriver Drevsen, boer i mine Værelser hos Madam Anholm, har Du ført ham ind der? Drevsen glædede sig iøvrigt over de mange Eventyr jeg hjembringer, da han af mit Brev seer jeg »benytter Tiden saa vel«, men vil Du berigtige, at jeg aldeles intet Eventyr skriver, dog har jeg arbeidet meget herude, men det er af en anden Slags, f Ex leveret Bemærkninger til mine illustrerede Eventyr, hvorfra jeg har disse og hvorledes, til flere, Ideen er opstaaet. Dernæst har jeg skrevet nogle nye Sang Nummere for Hartmann til Ravnen, ja indlagt en heel ny Person, som jeg har opfundet et Navn til nemlig Kløerspaarrude, han er Hofoverkammerklokker og jeg tænker bliver udført af Phister. Vil Du iøvrigt takke Etatsraad Drevsen for hans velkomne Brev og hilse Viggo, Einar og Harald. Naar venter man Fru Drevsen hjem? Paa Tirsdag er det da den første Juli og 14 Dage efter reise dine Forældre, det bliver vel ved den Bestemmelse? En Uge efter, om Gud vil, følge vi efter dem og da omtrent 9 Maaneder blive vi to Reisebrødre, gid vi begge faae Glæde og Gavn af denne Udflugt; vi forstaae hinanden en Deel og ville det end mere, gid vi blive ved Sundhed begge to. Din Moder maa nu begynde at tænke paa at have dit Tøi istand, helst tage vi hver med saa lidt mueligt, Støvler menerjeg bør ingen af os have flere end to Par; og et Par Morgensko. Tag helst ingen Bøger med for Fremmede og husk at vi paa Udreisen ikke blive i Tydskland vi skynde os afsted ned til Schweiz. Udgifter har Du ingen uden til dine Cigarer, men det er dog bedst at din Fader giver Dig Lommepenge og jeg tænker at til 8 a 9 Maaneder giver han ikke ringere end 100 Rdlr, Vil Du at jeg skal skrive dette til ham? Ved denne Maaneds Slutning faaer han Brev fra mig om Alt hvad jeg kan have at spørge om før hans Afreise, der rimeligviis indtræffer før jeg er i Kjøbenhavn, Du veed at jeg ogsaa bliver nogle Dage i Roeskilde hos Hartmann før Du seer mig. Jeg længes efter Dig; glæder mig til at vi skulle være sammen, og see meget Godt og Smukt i denne deilige Verden! Hils dine Forældre og din Søster!

Din trofaste

H.C. Andersen

Til

Hr J Collin.

Eier af den bedste danske Conchyliesamling,

NB deri findes Exemplarer præparerede af H. C. Andersen.

[Tilføjelse i margen s.4:]

Jeg sender Amberger Brev, vil Du have dit Portrætkort med? Skriv bag paa!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Basnæs den 23 Juni 1862

Kjære Ven!

Igaar efter Frokosten forlod jeg Holsteinborg hvor jeg har været en Ugestid hos meget elskværdige Mennesker; Baron Rosenkranz var der samme Tid og er der endnu, jeg synes særdeles godt om ham, han er forstandig underholdende og var meget elskværdig mod mig; det har ellers været et slet Veir, Storm og Byge paa Byge, især havde jeg det saaledes igaar da jeg kom her til Basnæs; da Posten kom bragtes mig, til min Glæde, et Brev fra Dig, hvorfor jeg takker Dig og var det kommet tidligere skulde jeg fra Holsteinborg have bragt Dig nogle Snegle, ihvor faae der end var at finde; nu har jeg kun een eneste, som jeg fandt forskjellig fra de 15 Stykker jeg har udsøgt og præpareret paa Basnæs. / Du skriver at jeg kun skal tage løst fast, men der maa dog være en Grændse, her findes efter Udseendet tre Arter, nogle gule, andre punscherøde og atter andre gule med brune Ringe, hvilke af disse Farver er især at samle? Eller opgiv mig andre Kjendemærker; Basnæs Have ligger tæt ved den flade sandede Strandbred, een Deel af Haven har ældgamle Kastanietræer og kaldes endnu Dyrehaven; rundt om Gaarden ere dybe Grave, det er Localiteterne. Omtrent den 3 die Juli reiser jeg til Lerchenborg, der skal jeg igjen samle til Dig, men som sagt, hvilke skal jeg særligt tage her paa Basnæs? de røde synes mig smukkest, enkelte have ved Indgangen en mørk Rand. Det gjør mig ondt at Du under Studenter-Festlighederne har været saa legemlig plaget, gid at Du snart blive tilfulde rask, uagtet Veiret ikke er det bedste! jeg er temmelig forkjølet, gaaer med en lille Byld paa den ene Kind og plages med Hæmorrhoidal Tilfælde, / mister meget mere Blod end selv Tilfældet var i Rom, din Onkel har sendt mig en Recept som skal benyttes til Standsning naar jeg føler mig mat, men uagtet jeg mister vist to Spiseskeefuld Blod daglig, føler jeg ingen Mathed og vil altsaa ikke benytte Middelet. Hils Theodor! Det var da et kunstigt Navn din Svenske Ven førte: Manfred Mustapha Floderus! hvor er man faldet paa at døbe ham saaledes, den svenske Lector, skriver Drevsen, boer i mine Værelser hos Madam Anholm, har Du ført ham ind der? Drevsen glædede sig iøvrigt over de mange Eventyr jeg hjembringer, da han af mit Brev seer jeg "benytter Tiden saa vel", men vil Du berigtige, at jeg aldeles intet Eventyr skriver, dog har jeg arbeidet meget herude, men det er af en anden Slags, f Ex leveret Bemærkninger til mine illustrerede Eventyr, hvorfra jeg har disse og hvorledes, til flere, Ideen er opstaaet. Dernæst har jeg skrevet nogle nye Sang Nummere for Hartmann / til Ravnen, ja indlagt en heel ny Person, som jeg har opfundet et Navn til nemlig Kløerspaarrude, han er Hofoverkammerklokker og jeg tænker bliver udført af Phister. Vil Du iøvrigt takke Etatsraad Drevsen for hans velkomne Brev og hilse Viggo, Einar og Harald. Naar venter man Fru Drevsen hjem? Paa Tirsdag er det da den første Juli og 14 Dage efter reise dine Forældre, det bliver vel ved den Bestemmelse? En Uge efter, om Gud vil, følge vi efter dem og da omtrent 9 Maaneder blive vi to Reisebrødre, gid vi begge faae Glæde og Gavn af denne Udflugt; vi forstaae hinanden en Deel og ville det end mere, gid vi blive ved Sundhed begge to. Din Moder maa nu begynde at tænke paa at have dit Tøi istand, helst tage vi hver med saa lidt mueligt, Støvler mener jeg bør ingen af os have flere end to Par; [overstr: yderl] og et Par Morgensko. Tag helst ingen Bøger med for Fremmede og husk at vi paa Udreisen ikke blive i Tydskland / vi skynde os afsted ned til Schweiz. Udgifter har Du ingen uden til dine Cigarer, men det er dog bedst at din Fader giver Dig Lommepenge og jeg tænker at til 8 a 9 Maaneder giver han ikke ringere end 100 Rdlr, Vil Du at jeg skal skrive dette til ham? Ved denne Maaneds Slutning faaer han Brev fra mig om Alt hvad jeg kan have at spørge om før hans Afreise, der rimeligviis indtræffer før jeg er i Kjøbenhavn, Du veed at jeg ogsaa bliver nogle Dage i Roeskilde hos Hartmann før Du seer mig. Jeg længes efter Dig; glæder mig til at vi skulle være sammen, og see meget Godt og Smukt i denne deilige Verden!

Hils dine Forældre og din Søster!

Din trofaste

H.C. Andersen

Til

Hr J Collin.

Eier af den bedste danske Conchyliesamling, NB deri findes Exemplarer præparerede af H. C. Andersen.

[Tilføjelse i margen s.4:]

Jeg sender Amberger Brev Brev, vil Du have dit Portrætkort med? Skriv bag paa!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 18-22)

Basnæs den 23 Juni 1862

Kjære Ven!

Igaar efter Frokosten forlod jeg Holsteinborg hvor jeg har været en Ugestid hos meget elskværdige Mennesker; Baron Rosenkranz var der samme Tid og er der endnu, jeg synes særdeles godt om ham, han er forstandig underholdende og var meget elskværdig mod mig; det har ellers været et slet Veir, Storm og Byge paa Byge, især havde jeg det saaledes igaar da jeg kom her til Basnæs; da Posten kom bragtes mig, til min Glæde, et Brev fra Dig, hvorfor jeg takker Dig og var det kommet tidligere skulde jeg fra Holsteinborg have bragt Dig nogle Snegle, ihvor faae der end var at finde; nu har jeg kun een eneste, som jeg fandt forskjellig fra de 15 Stykker jeg har udsøgt og præpareret paa Basnæs. / Du skriver at jeg kun skal tage løst fast, men der maa dog være en Grændse, her findes efter Udseendet tre Arter, nogle gule, andre punscherøde og atter andre gule med brune Ringe, hvilke af disse Farver er især at samle? Eller opgiv mig andre Kjendemærker; Basnæs Have ligger tæt ved den flade sandede Strandbred, een Deel af Haven har ældgamle Kastanietræer og kaldes endnu Dyrehaven; rundt om Gaarden ere dybe Grave, det er Localiteterne. Omtrent den 3 die Juli reiser jeg til Lerchenborg, der skal jeg igjen samle til Dig, men som sagt, hvilke skal jeg særligt tage her paa Basnæs? de røde synes mig smukkest, enkelte have ved Indgangen en mørk Rand. Det gjør mig ondt at Du under Studenter-Festlighederne har været saa legemlig plaget, gid at Du snart blive tilfulde rask, uagtet Veiret ikke er det bedste! jeg er temmelig forkjølet, gaaer med en lille Byld paa den ene Kind og plages med Hæmorrhoidal Tilfælde, / mister meget mere Blod end selv Tilfældet var i Rom, din Onkel har sendt mig en Recept som skal benyttes til Standsning naar jeg føler mig mat, men uagtet jeg mister vist to Spiseskeefuld Blod daglig, føler jeg ingen Mathed og vil altsaa ikke benytte Middelet. Hils Theodor! Det var da et kunstigt Navn din Svenske Ven førte: Manfred Mustapha Floderus! hvor er man faldet paa at døbe ham saaledes, den svenske Lector, skriver Drevsen, boer i mine Værelser hos Madam Anholm, har Du ført ham ind der? Drevsen glædede sig iøvrigt over de mange Eventyr jeg hjembringer, da han af mit Brev seer jeg "benytter Tiden saa vel", men vil Du berigtige, at jeg aldeles intet Eventyr skriver, dog har jeg arbeidet meget herude, men det er af en anden Slags, f Ex leveret Bemærkninger til mine illustrerede Eventyr, hvorfra jeg har disse og hvorledes, til flere, Ideen er opstaaet. Dernæst har jeg skrevet nogle nye Sang Nummere for Hartmann / til Ravnen, ja indlagt en heel ny Person, som jeg har opfundet et Navn til nemlig Kløerspaarrude, han er Hofoverkammerklokker og jeg tænker bliver udført af Phister. Vil Du iøvrigt takke Etatsraad Drevsen for hans velkomne Brev og hilse Viggo, Einar og Harald. Naar venter man Fru Drevsen hjem? Paa Tirsdag er det da den første Juli og 14 Dage efter reise dine Forældre, det bliver vel ved den Bestemmelse? En Uge efter, om Gud vil, følge vi efter dem og da omtrent 9 Maaneder blive vi to Reisebrødre, gid vi begge faae Glæde og Gavn af denne Udflugt; vi forstaae hinanden en Deel og ville det end mere, gid vi blive ved Sundhed begge to. Din Moder maa nu begynde at tænke paa at have dit Tøi istand, helst tage vi hver med saa lidt mueligt, Støvler mener jeg bør ingen af os have flere end to Par; [overstr: yderl] og et Par Morgensko. Tag helst ingen Bøger med for Fremmede og husk at vi paa Udreisen ikke blive i Tydskland / vi skynde os afsted ned til Schweiz. Udgifter har Du ingen uden til dine Cigarer, men det er dog bedst at din Fader giver Dig Lommepenge og jeg tænker at til 8 a 9 Maaneder giver han ikke ringere end 100 Rdlr, Vil Du at jeg skal skrive dette til ham? Ved denne Maaneds Slutning faaer han Brev fra mig om Alt hvad jeg kan have at spørge om før hans Afreise, der rimeligviis indtræffer før jeg er i Kjøbenhavn, Du veed at jeg ogsaa bliver nogle Dage i Roeskilde hos Hartmann før Du seer mig. Jeg længes efter Dig; glæder mig til at vi skulle være sammen, og see meget Godt og Smukt i denne deilige Verden! Hils dine Forældre og din Søster!

Din trofaste

H.C. Andersen

Til

Hr J Collin.

Eier af den bedste danske Conchyliesamling,

NB deri findes Exemplarer præparerede af H. C. Andersen.

[Tilføjelse i margen s.4:]

Jeg sender Amberger Brev Brev, vil Du have dit Portrætkort med? Skriv bag paa!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 18-22)