H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Mimi Holstein-Holsteinborg 27. juni 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 27. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs den 27 Juni 1862

Kjære Fru Grevinde!

Tak for de smukke Dage jeg tilbragte i Deres Naades velsignede Hjem; min Tanke er der tidt i den kjære Børnekreds; jeg havde saa deiligt Fornemmelsen af at være velkommen. Meget har det ogsaa glædet mig at lære at kjende Hr Baron Rosenkrantz, vil Deres Naade ret hilse ham fra mig. Jeg er temmelig forkjølet, faar et Bygkorn paa Øiet82, altsammen smaa legemlige Gjenvordigheder, men Veiret er ogsaa der til, det er en rar Skjærsommer, den skjærer ind til Marv og Been. I Dag have vi Syvsover Dag, Regnen strøm­mer ned, skal den saaledes blive ved i syv Uger, vil det blive høist behageligt for Frøerne, men ikke for os. Jeg har i disse Dage skrevet et Eventyr: »Sommergjæk«83, jeg troer, det er ikke uheldigt. Kammer­herre Scavenius84 er her paa Basnæs i denne Uge; Alt er vel, jeg har mange Hilsener fra Husets Frue; tør jeg derhos bringe mine egne, saa hjertelige og varme! Tak, endnu engang, for alt Godt, for hvert venligt Ord, for al Deres Naades og Hr Grevens God­hed mod mig; bring ligeledes min hjerteligste Hilsen til Frøken Wanda og til alle Børnene fra Ulrich Adolph til min »lille Ma­damme«85, Udtrykket her beder jeg udtales for den lille Skat, saa husker hun mig nok igjen; ligesaa beder jeg om at bringes i Erin­dring hos Madms. Belrichard og Hr Bay; er Hr Jakobsen endnu paa Holsteinborg tør han ikke glemmes. Endnu har jeg en fire Uger her hjemme, saa flyver jeg, om Gud vil, ud i den deilige vide Verden!

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Fru Grevinde Holstein-Holsteinborg

født Zahrtmann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus