Dato: 4. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Deres Naade

Fru Baronesse Jonna Stampe
fdt Drewsen
Christinelund ved Prst

Basns 4 Juli 1862


Kjre Jonna!
I det jeg just tnkte paa at skrive til Christinelund, kom det kjre Brev jeg fik det iaftes og da jeg vendte Bladet og saae Din kjre Mands kjre, ikke lnge seete Haandskrift, lste den og fornam en Klang fra gamle Dage, blev jeg rrt derved, jeg kom tilbage i tidligere Aar, tak ham fordi han i det Skrevne saa ganske var den kjre Gamle; fra Spanien skal han ogsaa have et Brev fra mig, det vil more ham mere end om jeg skrev nu i Dag og lagt Brevet inden i dette, som han dog rimeligviis lser eller hrer. Det har gldet mig saa inderligt at I begge to med gammelt Hjertelag ville see mig fr jeg flyver ud i den vide Verden og det er mig i Sandhed en Bedrvelse at jeg ikke kan komme, Tiden er skredet for langt frem dertil. Da jeg tog herud paa Basns var det min Plan at / komme til Christinelund, jeg havde ogsaa Indbydelse fra Lerchenburg og har i et Par Aar tidligere vret indbudte, aldrig var jeg der og nu kom den fornyede Indbydelse, det blev mig en temmelig Omvei at gaae fra Skjelskjr til Kalundborg, derfra igen til Prst, og da nu Din Fader skrev mig til at der var Sygdom paa Christinelund, at der var flere syg, saa-ledes forstod jeg det, opgav jeg ganske Besget og lovede at komme til Lerchenborg, Overmorgen tidlig kjrer jeg og er ventet der op ad Dagen; Hartmann har jeg et Arbeide med, saa at jeg maa blive hos ham et Par Dage i Roeskilde, kommer saaledes ikke ind til Kjbenhavn ved Eduard og Jettes Afreise men frst den 16de og da vilde jeg snarest afsted naar mine Pengesager vare ordnede. Saaledes staaer Sagerne og jeg er ganske bedrvet ved, nu da jeg veed at Du og Din Mand kunne modtage mig, at jeg kommer til Lerchenborg og ikke til Christinelund. Det lader sig imidlertid ikke forandre, var Brevet jeg fik igaar kommet 8 Dage fr, da havde jeg / arangeret det til et Besg hos Eder. Men, dersom vor Herre vil jeg lever, lad det da vre en Aftale, naar jeg nste Foraar vender tilbage maa jeg da begynde de smukke Sommerdage hos Eder; jeg veed i begge venligt ville see mig; tak endnu engang inderligt Din Mand, kys Brnene fra mig og naar jeg nu fra Udlandet skriver til Christinelund faaer jeg jo Brev igjen. Gid at min kjre Jonas nu maa vre ved Humeur, have Ungdomssind, det vil blive tungt skal jeg see ham gaae at rulle sig isig selv, som han har stort Gang til. Eduard vil have srdeles godt af sin Reise, Jette ogsaa og jeg glder mig til at vre sammen med dem i Schweiz, vi blive i Brunnen, Interlaken og Montreux en tre Ugers Tid. Mit ie er sygt, jeg har siddet med Omslag om det for et Bygkorn der kom frem, det / smerter mig at stirre lnger paa dette hvide Papir. Derfor Lev Vel! Gud glde Dig, Din Mand og Brnene, han holde sin Haand over Eder. Hils Baronesse Elise. Siig mig hvor Christian Stampe er?
Kommer han hjem i Sommer. Baronen og Baronessen min rbdige Hilsen. Med inderlig Hengivenhed

H.C.Andersen

Til
Fru Baronesse J.Stampe fdt Drewsen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus