Dato: 25. juli 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjb: 25 Juli 1837.

For et Par Dage siden kom jeg her hjem fra min svenske Reise, paa hvilken jeg har nydt megen Glde, og lrt flere elskvrdige Mennesker at kjende. Jeg var paa det svenske Dampskib sammen med Forfatterinden af Teckningar utur en hverdagshistorie, Frken Brmer, en aandrig, elskvrdig Pige, hun havde megen Kjrlighed for Dem, som Digter og har paalagt mig at bringe Dem de bedste Tak for den Glde Deres Arbeider havde skjnket hende. De er anderledes hyldet i Sverrig end i Danmark, Alle, stte Dem meget hit og vare srdeles grebne af de historiske Romaner. Paa Fredag tnker jeg at komme ud til Dem, vil De ikke nok have mig? Jeg reiser til Fyen og vilde paa Veien, hen og tilbage vre et Par Dage hos Dem, der er saa meget at tale om. De veed med hvilken Gunst Improvisatoren er optaget i Tydskland, overalt har jeg hrt godt om mine Romaner, nu frst kommer en Critik i Maane[ds]skriftet, jeg lste den iaftes og den har saaret og krnket mig paa det Dybeste. Improvisatoren bliver saa prosaisk gjennemvasket og rakket ned, jeg selv bervet al Forstand, behandlet som et Barn, der aldrig bliver noget af. -Jeg kan ikke skrive mere derom. Jeg haaber at en Stemme, eller flere hver sig derimod. Medens man i Tydskland siger at deres Litteratur vilde vre stolt af mit Arbeide, siger Danmark, mit Hjem, at det er en sammenjasket Reisebeskrivelse, eller noget lignende. Fortl det til Hauck. Hils Deres kjre Kone!

Lev vel Deres af Hjertet hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (199)

Kjb: 25 Juli 1837.

For et Par Dage siden kom jeg her hjem fra min svenske Reise, paa hvilken jeg har nydt megen Glde, og lrt flere elskvrdige Mennesker at kjende. Jeg var paa det svenske Dampskib sammen med Forfatterinden af Teckningar utur en hverdagshistorie, Frken Brmer, en aandrig, elskvrdig Pige, hun havde megen Kjrlighed for Dem, som Digter og har paalagt mig at bringe Dem de bedste Tak[sigelser] for den Glde Deres Arbeider havde skjnket hende. De er anderledes hyldet i Sverrig end i Danmark, Alle, stte Dem meget hit og vare srdeles grebne af de historiske Romaner. Paa Fredag tnker jeg at komme ud til Dem, vil De ikke nok have mig? Jeg reiser til Fyen og vilde paa Veien, hen og tilbage vre et Par Dage hos Dem, der er saa meget at tale om.

De veed med hvilken Gunst Improvisatoren er optaget i Tydskland, overalt har jeg hrt godt om mine Romaner, nu frst / kommer en Critik i Maaneskriftet, jeg lste den iaftes og den har saaret og krnket mig paa det Dybeste. Improvisatoren bliver saa prosaisk gjennemvasket og rakket ned, jeg selv bervet al Forstand, behandlet som et Barn, der aldrig bliver noget af. - Jeg kan ikke skrive mere derom. Jeg haaber at en Stemme, eller flere hver sig derimod. Medens man i Tydskland siger at deres Litteratur vilde vre stolt af mit Arbeide, siger Danmark, mit Hjem, at det er en sammenjasket Reisebeskrivelse, eller noget lignende. Fortl det til Hauck. Hils Deres kjre Kone!

Lev vel Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen /

[Udskrift:] Hr Professor B. S. Ingeman i [overstr: Kjbenhavn] Sore

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 126-28)