H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Adolph Drewsen 8. august 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 8. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Interlaken den 8 August 1862,

Kjære Etatsraad Drevsen!

Det lader som De ikke endnu har faaet Brev fra de Andre, saa skal De have Brev fra mig og, naturligviis venter jeg Æble for Pære, det vil sige, naar Else Skolemesters forklarer, Brev for Brev og et saadant fra Dem haaber jeg at erholde i Montr[e]ux ved Genfersøen poste restante, (NB med fransk Udskrift). - Allerede paa tredie Dag boe vi, det vil sige Collins og Andersen, her i Hotel Victoria; godt indqvarteret, udmærket Mad og Drikke, dertil den store Schweizernatur rundt om os, "Jomfruen" i sin hvide Sneekjole ligeforan, Køerne gaae med Klokker paa den grønne Eng og mageløse store Valdnødtræer skygge rundt om; her er deiligt, men Jette og især Louise, kunne ikke glemme Brunnen og længes efter den vilde aabne Sø, de havde der; Eduard er derimod glad ved Alt og gaaer fra den tidlige Morgen til den sildige Aften og spiser enhver Ret, Ting, han hjemme aldrig før vilde nyde. / "Jeg forstaaer mig ikke selv", sagde han igaar til mig; "Jeg er komplet Driver og finder mig ypperligt deri, jeg gidder ikke engang læse i en Bog, kun drive om, og Tiden gaaer ypperligt, som om jeg havde fuldop at bestille!" men just det at han saaledes, just som han skal, kan ganske give sig hen, være stadig i Bevægelse og i den friske Bjergluft faaer ypperlig Appetit, har ganske mærkeligt opfrisket og styrket ham;jeg vilde ønske at de hjemme kunde see hvor forynget han er blevet; Schweiz har allerede været ham den bedste Læge og han tænker ikke paa at forlade dette Bjergland før Udgangen af denne Maaned. Louise gaaer meget, meest med Jonas, lange Aftentoure; imellem alene med mig og da er hun livlig. Reisen her til fra Brunnen over Brünig angreb hende ellers meget, hun sov dog en Deel i Vognen, selv paa Dampskibet, men kom som ødelagt her til Interlaken; igaar var hun endnu lidt træt; i Dag er hun aldeles rask og livlig, hun og jeg / have gaaet en lang Morgentour. Jonas og Eduard ere oppe paa Bjergene, Jette sidder i Avis-Salonen og studerer Aviser. Af Berømtheder her i Interlaken er Kossuth han boer lige ved Siden af os, er en Mand lidt større, men stærkere bygget, end Eduard, gaaer i graa Kjole og en graa Hat med bredt sort Baand om og har et graat Skjæg. Igaar paa Promenaden her mødte Louise og jeg Freuchen med Kone, (forrige Frøken Povelsen) de vare komne om Morgenen og vilde allerede tidlig i Dag afsted igjen for over St Gothardt at naae Genua og derfra over Paris til Kjøbenhavn, altsammen i Gallop! Igaar fik Jonas Brev fra Jonna, deri laae et lillebitte Epistel til mig, som glædede mig meget, havde det bare været lidt større! tak hende! Hun skal senere faae Brev fra mig, jeg antager at De lader hende læse dette, ligesom at ogsaa Deres Kone læser det; Eet og Andet om Familien heri maa jo interessere. I Aviserne see vi aldeles Intet hjemme fra, heller ikke om Festen i Flensborg, der staaer kun at Prinds Christian og Familie besøger / Kongen af Sverrig! - Paa Mandag tænke vi at gjøre Udflugten til Grindelwald; en 8 a 10 Dage i det Hele blive vi her og da gaaer det i een Tour over Freibourg til Montreux, hvor iøvrigt Varmen for Øieblikket skal være saa stærk at mange Familier ty til Interlaken for at kjøle sig af; her er imidlertid saa hedt at jeg gaaer i tynde Sommerklæder med et tyndt Baand om Halsen istedet for Halstørklæde. Reisen over Brünig overraskede Jette særdeles, hun venter ikke at see Noget mere storartet, end det hun her saae; Bøgetræerne vare saa friske grønne som i det tidlige Foraar hjemme hos os. Vi havde taget en Vogn sammen, der rigtig nok blev doppelt saa dyr som med Posten, og Eduard og jeg sade elendigt; jeg var, ved Reisens Ende, ganske ødelagt; næste Gang gaae vi med Posten. Nu har jeg givet Dem et langt Brev, glæd nu mig med et lignende; Viggo har faaet en lille Skrivelse, Einard skal faae fra Montreux! hils dem alle tre, Sønnerne, ligesom Deres egen Frue og Jonna.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

[langs kanten:] Hils Theodor fra mig! -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 622-28)