Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Interlaken den 9 August 1862

Kjre Fru Balling!

Nu er jeg i Interlaken, som De kjender af mit Eventyr "Iisjomfruen" , Jeg boer i Hotel Victoria tt ved den store Promenade med de gamle Valdndtrer, den grnne Eng hvor Kerne [gaae] med Klokker der klinge i vexlende [Ton]er foran mig, og lige for, den i [Snee] svbte "Jomfruen", I forgaars [kom] jeg med Collins her til over [Bjer]gryggen Brunnig; der slynger [Ens]ian sig tt ved den steile Afgrund, [Hi]est et par hundrede Favne oppe; [Ud]sigten er fortryllende. Men [jeg] maae nok begynde med Begyndelsen og det var at jeg fra Kjbenhavn tog nogle Timer til Sor for at besge Ingemanns Enke, som jeg fandt usdvanlig rask; hun var saa velsignet hengiven i Guds Villie og levede saa uendelig fast endnu med den Bortgangne. Festen i Flensborg overvrede /jeg og flte mig meget grebet ved dens Hitidelighed; Lven er et smukt Arbeide af Bissen. Med den unge Collin gik det nu i stor Hast gjennem Tydskland; paa tre Dage naaede vi Brunnen, hvor vi ventede to Dage efter at hans Forldre skulde indtrffe men de vare allerede komne. Med dem blive vi nu sammen hele denne Maaned, saalnge tnke vi at tumle os i Schweiz. [I] Brunnen vare vi otte Danske, [...] har jeg allerede seet omtrent [det] doppelte Antal. Veiret er us[dvanlig] smukt men frygteligt varmt [..] Grader i Skyggen, dog den lette [Bjerg]luft gjr det mueligt at holde ud.

I Dag have vi frste Gang, siden vi reiste hjemme fra, dog [Uveir]. medens jeg skriver dette klarer det alt om Bjergtoppene, Skyerne snke sig ned af Bjergsiden,som vilde de danne en S over Engen. Her er mange Fremmede, blandt de bekjendteste er Kossuth. Mandag besge vi Gletschen ved Grindelwald. /Hvorledes lever nu De og Deres Sster, Frknerne Gram og flles Bekjendter? Nu nrmer det sig Theater Tiden hjemme iaar faae De vist en Deel fortrffelig Musik, nye Koste feie jo bedst og denne Gang er det, Gade der regjerer. Meget vil det glde mig at hre fra dem; skriver De i Lbet af 8 Dage efter Modtagelsen af dette Brev, da kan deres Skrivelse, med fransk Udskrift, gaae til Montreux post restante[Sui]ss au Lac de Geneve eller til Barcellona, adresseret [til] Hr Schierbech eller ogsaa til [den] danske Konsul M. Ortenbach i [Bar]cellona, hvilken sidste nok er den [bed]ste for Postvsenet at finde. Gid [jeg nu] maa hre at De og Deres [Sster] ere glade og vel, at Alt staaer [...] paa det Bedste. Midt i September, vil Gud, er jeg nok i Barzellona og derfra gaaer det til Alicante.

Deres hjerteligt hengivne
H.C.Andersen.

Til
Fru Helene Balling
Ved Stranden Nr 14, 3Sal
i Kjbenhavn

[ikke HCAs skrift: Adressering:
Monsieur le Professeur H.....
Chevalier de Dannebrog etc etc
Monsieur le Consul
Danois Ortenbach,
Barcellona

Tekst fra: Solveig Brunholm