Dato: 25. juli 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: F.C. Sibbern
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 Juli 1837.

Kjre hr. Professor!

Da Improvisatoren var udkommet, tilskrev De mig et Brev, som varmt og hjerteligt udtalte det Indtryk min Bog havde gjort paa Dem. Siden har jeg hos Mange modtaget en lignende Tak, som ret har vret mig en Opmuntring og Vederqvgelse! I Tydskland har man nsten vurderet Bogen for hit, sagt den vilde vre en Hder for ethvert Lands Litteratur. Herhjemme har Maanedsskriftet aldeles forbigaaet alle mine senere Arbeider, nu frst i Heftet, som kommer i denne Uge, kommer en Critik, der er saa pedantisk og ubillig, saa aldeles dvlende ved Skyggesiderne, at jeg fler mig krnket paa det Dybeste. Recensenten har saaledes udvadsket Bogen og frakjender mig hvad Gud har givet mig, at jeg lider derved. Saaledes at bedmmes i Hjemmet! - Jeg haaber og troer, at Een eller flere Stemmer vil hve sig mod denne Dom og med et Selskab, der kan have mange kundskabsrige Mnd, i forskjellige Fag, maa forstaae sig meget bedre paa at vre Smags Dommer.

Jeg fler Trang til at sige Dem, som saa kjrlig modtog min Bog og sagde mig det, hvor dybt jeg fler mig saaret, hvilken Livslede Ubilligheden har vakt i min Sjl. Gld mig med et Par venlige Ord.

Jeg reiser nu ud til Ingemann.

Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 135)