Dato: 19. august 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

Veldle Madam M. Hanck afleveres hos Hr. Adjunct

Hanck

i Odense
frit.

Lykkesholm den 19 August 1837

I Dag vilde jeg have forladt Fyen, men da Pauli er her og vil til Kjbenhavn paa Onsdag med Diligensen, foreslog man mig at reise sammen med ham. Tiden er saaledes draget ud, at jeg ikke kommer til Sore i Sommer mere, mindre til Nstved, det gaaer altsaa nu lige til Kjbenhavn; fr jeg reiser maa jeg sende Dem og alle Deres min inderlig, varme Tak for al Venlighed imod mig, for alle de glade ieblikke De sgte at skaffe mig. Hils Deres kjre, fortrffelige Moder, siig hende at jeg med snligt Hjerte tnker paa hende, jeg veed hvor god hun er mig. Deres Sster lover jeg nste Aar , at vre langt nydeligere i den kommende Sommer, end jeg var i denne. "Vi blive begge gamle!" sagde hun. Javist og gamle Folk leve altid fredelige. Vi blive Dag for Dag rvrdigere begge to. Vil De sende Fru Guldbrand medflgende Bog, som jeg takker meget for; Naturskildringerne og Menneskelivet er meget interessant, men Begivenheden synes mig, som tusinde andre af samme Art. / Ikke et eneste Moment har grebet mig. Der er slet ikke noget eget jeg troer nok der kan gjres en smuk Tragedie deraf, men mig har det ikke begeistret. Muelig var jeg ikke i ret Humeur. Vil De sende Carl Bagger, denne indflettede Billet. Hils Familien i Marslev, hils Frken Louise von Schleppegrel og alle Venner og Bekjendter. Jeg har i disse Dage aldeles reenskrevet hele frste Deel af Romanen og desuden skrevet 6 Breve. Siden vi tale om Breve, vil De da vre saa god at sende mig i Kjbenhavn, alle Breve, som komme senere, end frstkommende Tirsdag; kommer der eet Mandag aften, efter at Lykkesholms Posten er borte, da beder jeg det sendt til Nyborg til Schalburgs. Aldrig har Fyen forekommet mig saa smuk, som iaar, Gud veed hvad det betyder, maaskee flyver jeg ret langt ud i, eller ud af Verden i dette Aar, og derfor vilde Fyen vise sig i Sndags Klder. Hils Deres Mand og Dttrene. Jette kunde gjerne skrive mig et lille Brev til. Dersom der i de kjbenhavnske Blade staaer noget om mig, da laan mig dem paa een Dag, men med / Posten, som nu gaaer. - Saasnart jeg er i Hovedstaden, skal jeg aflgge Caroline en Visit og fortlle hvorledes det stod til i det gamle Oden lige for "Skjoldet". Hils Elise, la Bjondina fra mig, og siig, det var ikke net at hun reiste bort, naar jeg kom, derfor vil jeg ogsaa lade, som om jeg slet ikke tnker paa hende. Nu lev vel! Tak for alt godt.

Deres af Hjertet hengivne H.C.Andersen!

Tekst fra: Solveig Brunholm