Dato: 25. september 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jacob Kornerup
Sprog: dansk.

Murcia den 25 September 1862 Fonda hen Leandro! Kjre Hr Kornerup! Her fra Murcia maa De have et lille Brev fra mig; tusinde Hilsener og Tak lgger jeg heri; De er n af dem som bedst har opmuntret mig til denne Reise, hvor det Nye og ... saa aldeles bringer til at glemme Besvrlighederne. Veien fra Alicante her til var jo rigtignok som et paa kryds og tvrs gjennem gravet Gadekjr, men hvilken herlig Natur, de mgtige Palmer, denne overvldende Mngde af Cacter, en heel nord afrikansk Natur aabenbarede sig for mig. Jeg maatte op klokken to om Natten, nies med lidt Brnd-Vand hvori der heldede en daarlig anisette, men jeg nd ... aands Fde af den magelse Natur .. Jonas Collin er glad ved Spanien, som jeg er det, vi kommer til Fonda del Leandro, men hverken Don Juan de la Crutez eller hans Kone ere har lnger, en yngre Broder af ham har faaet Fondaen; som det synes skikkelige Folk; vi have faaet de to Vrelser over Indgangen ud mod Domkirken, en prgtig Opvarter Beppo srger for os og taler saa tydeligt det spanske Sprog at vi ret godt for ... ham.

Reisen hertil ... ud over [/] Perpignan til Barcelona, hvor vi bleve i 10 Dage og saae en Tyrefgtning, samt bleve Vidne til en frygtelig Oversvmmelse; Vandet strmmede fra Bjergene, gjennem Byens Gader, rev Boder, Vogne, Alt med sig. Fra Barcelona gik vi med Dampskib til Valencia, der svarede mindst til mine Forventninger og hvor tre Dages Ophold syntes at vre nok; Jernbanen frte os til Almanza, sildig om aftenen, men en spansk Officer, der kun talte spansk tog sig srdeles af os, srgede for at vi fik en Tartan og lod tre vbnede Soldater fre os til Vognen, det saae nsten ud for Folk; som vi vare Fanger. Tre Dage ere tilbragt i Alicante, hvor Vandet var magelst salt og varmt at bade i, det var en heel Forfriskelse. I Dag have vi faaet Telegraf fra Carthagana at der paa Lverdag venter et Dampskib til Malaga; vi have allerede lst Billetter til Berlino i Diligensen som gaaer i morgen tidlig og haabe nu ogsaa at have Guld med os ... og om Gud vil det, vre i Malaga Sndag ... Aften; vi skynde os da til Granada, hvor Dronning, der for ieblikket besger Sevilla, vil indtrffe [/] og hvor vi da vist faae flere Festligheder. Glder du mig med Brev da send det til vor danske Consul i Malaga, skriver De frst midt i nste Maaned, send det da til Consulen i Cadiz. Hils Deres Forldre og Sskende og seer De Hartmanns og Provst Ortveds fortl dem da lidt om min Reisefart og siig at fra Granada skulle faae Brev. Solen brnder i Dag forfrdeligt, jeg sidder bag min Sivmatte og rister mig, ikke en Vind rrer sig, her maa jo vre et sandt Africa i Sommertiden Igaar var Collin og jeg oppe i Domkirkens Taarn og saae under os Byen og den deilige hrodige Campagne, i Dag har jeg kun i Morgenstunden, med Paraply mod Solen og i de tyndeste Sommerklder, vovet mig hen over Broen paa den anden Side Floden, deilige Grdepile hang deres Grene mod Jorden, og hele Rendestenen var beplantet med blomstrende Oleander; her myldrede af de maleriskkldte Bnder og Zigeuneragtige gamle Koner, mig saae de paa som et fremmed Dyr. Men nu har jeg vist sluddret altfor lnge!

derfor Lev vel, Deres meget hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus