Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 13. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Madrid den 13 December 1862.

Kjre Etatsraad Drevsen!

I et Brev fra Africa til Thiele, sendte jeg Dem en lille Skrivelse, den jeg tnker De har modtaget; et Brev fra mig til Bille har nok staaet aftrykt i Dagbladet, De har altsaa der vid[t]lftigere lst om dette Besg i det Marokanske, der for Jonas og mig har vret af meest Interesse paa hele Reisen. Siden den 3die November har De ikke skrevet; jeg fik Deres Brev i Sevilla, hjertelig Tak derfor! senere har jeg sendt Brev til Deres Kone og et meget langt til Jonna. Inderligt tnker jeg paa Dem Alle sammen. Fra Cadix kom jeg til Sevilla, der har en Rigdom af deilige Billeder af Murillo, Pragt-Sale fra Maurernes Tid og den mgtigste Kirke jeg endnu har seet, med Undtagelse af Peterskirken i Rom. Det begyndte ellers allerede at blive koldt i Sevilla, under vort Ophold der; Aleerne hang vel fulde af gldende Oranger, Luften var deilig blaa, men alle Spanierne selv svbte sig ind i Slngkappe lige over Nsetippen. Cordovas gamle Moskee der nu er Domkirke er en forbausende Bygning. Derinde / prange endnu paa Muren de arabiske Indskrifter: "Der er kun een Gud og Mahomed er hans Prophet!" imidlertid lyder Messesang og svinges Rgelse. Herfra havde vi en besvrlig Reise, 28 Timer i Deligense og fra denne paa Jernbane endnu 12 Timer, jeg holdt det godt ud, men nu kom vi til Madrid og der lige ind i Vinteren; Snee om Morgenen, Taage og Regn hele Dagen, vi bleve her sex Dage og reiste da til Toledo, en mrkelig gammel By, saa malerisk, saa gte spansk, men vi frs; det store Fad Kulglder vi havde midt i Stuen kunde kun opvarme Hnder og Fdder. Vi ere nu igjen allerede en heel Uge i Madrid, hvor vi boe ret godt, men her er utilladeligt dyrt og iiskoldt. Der er en spansk Talemaade, der siger, "Vinden i Madrid kan ikke blse et Lys ud, men drbe en Mand!" Det er et reent forbandet Climat, man raader til stor Forsigtighed, jeg troede at have iagttage[t] denne, / men det er ikke saa; jeg sidder paa min Stue med Omslag om Halsen, jeg har Smerter i den og op i rerne; jeg er ikke uden ngstelse, og saasnart det er mig mueligt forlade vi derfor Madrid; Sneen ligger hit i Bjergene:, det vil blive en besvrlig Reise. - De [overstr:her] i Madrid vilde jeg ndigt, her bliver man kastet hen i en Krog, nei i Malaga var et deiligt Hvilested, under hie Palmer og Passio[n]s Blomster, tt ved det rullende Hav. Dog jeg der vel ikke denne Gang! vil Gud, er jeg midt i Januar inde i Frankerige,lad mig der i Bordeaux finde Brev fra Dem poste restante. - Jonas skriver stadigt Breve, men belnnes ikke derfor som han skulde; om disse gaae galt veed jeg ikke, men i flere Uger hrer han ikke fra Wanschers eller fra sine Forldre; igaar fik han imidlertid et Brev fra sin Fader, det lader til at de blive hele Januar i Rom, gaae da til Florentz og Nizza, komme de til Paris bliver det nok seent i Marts. Gud veed om Jonas og jeg da er der. Naar jeg forlader Spanien nskede jeg helst at vre hjemme, men i Varme, det lader sig nok ikke / arangere, derfor er Reiseplanen endnu svvende. Jonas lever heri Madrid meget med Lrde og Videnskabsmnd; imorgen gaaer han med een af disse til Escurial, jeg tr ikke tage derud og faaer saaledes igjen en eensom Dag.


Madrid.

Spaniens, Hovedstad! nei,

hvor Du dog reent har afslidt,

Alt hvad der prger som Spansk,

Du har saa lidt kun af Dit!

Man er i Wien, i Paris,

ikke i Spanien lnger;

Nordens raakolde Skyer

her ret i Velmagt jo hnger;

Graat, vaadt, slet og raat

er her! ei skal jeg klage

Meer over Hjemmets Climat;

vore Novembertids Dage,

Slede, taagede - hu!

det er, jeg er i Madrid.

rkenstad, o hvor Du dog

ligner Dit Spanien lidt!


Her har De dette Vers, men det maa ikke trykkes; jeg har en lille Samling som skal benyttes frisk, naar jeg kommer hjem. Hils Deres Kone, Snnerne, Collins og Linds! og tnk lidt paa

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Har der i Illustrerede Tidende staaet et lille Digt af mig skrevet i Tanger? Hvad synes Dem om mine Digte i Christian Winthers Samling af Poesier? -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 646-49)