H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Adolph Drewsen 13. december 1862

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: "digt indgår"

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 13. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Madrid den 13 December 1862.

Kjære Etatsraad Drevsen!

I et Brev fra Africa til Thiele, sendte jeg Dem en lille Skrivelse, den jeg tænker De har modtaget; et Brev fra mig til Bille har nok staaet aftrykt i Dagbladet, De har altsaa der vid[t]løftigere læst om dette Besøg i det Marokanske, der for Jonas og mig har været af meest Interesse paa hele Reisen. Siden den 3die November har De ikke skrevet; jeg fik Deres Brev i Sevilla, hjertelig Tak derfor! senere har jeg sendt Brev til Deres Kone og et meget langt til Jonna. Inderligt tænker jeg paa Dem Alle sammen. Fra Cadix kom jeg til Sevilla, der har en Rigdom af deilige Billeder af Murillo, Pragt-Sale fra Maurernes Tid og den mægtigste Kirke jeg endnu har seet, med Undtagelse af Peterskirken i Rom. Det begyndte ellers allerede at blive koldt i Sevilla, under vort Ophold der; Aleerne hang vel fulde af glødende Oranger, Luften var deilig blaa, men alle Spanierne selv svøbte sig ind i Slængkappe lige over Næsetippen. Cordovas gamle Moskee der nu er Domkirke er en forbausende Bygning. Derinde / prange endnu paa Muren de arabiske Indskrifter: "Der er kun een Gud og Mahomed er hans Prophet!" imidlertid lyder Messesang og svinges Røgelse. Herfra havde vi en besværlig Reise, 28 Timer i Deligense og fra denne paa Jernbane endnu 12 Timer, jeg holdt det godt ud, men nu kom vi til Madrid og der lige ind i Vinteren; Snee om Morgenen, Taage og Regn hele Dagen, vi bleve her sex Dage og reiste da til Toledo, en mærkelig gammel By, saa malerisk, saa ægte spansk, men vi frøs; det store Fad Kulgløder vi havde midt i Stuen kunde kun opvarme Hænder og Fødder. Vi ere nu igjen allerede en heel Uge i Madrid, hvor vi boe ret godt, men her er utilladeligt dyrt og iiskoldt. Der er en spansk Talemaade, der siger, "Vinden i Madrid kan ikke blæse et Lys ud, men dræbe en Mand!" Det er et reent forbandet Climat, man raader til stor Forsigtighed, jeg troede at have iagttage[t] denne, / men det er ikke saa; jeg sidder paa min Stue med Omslag om Halsen, jeg har Smerter i den og op i Ørerne; jeg er ikke uden Ængstelse, og saasnart det er mig mueligt forlade vi derfor Madrid; Sneen ligger høit i Bjergene:, det vil blive en besværlig Reise. - Døe [overstr:her] i Madrid vilde jeg nødigt, her bliver man kastet hen i en Krog, nei i Malaga var et deiligt Hvilested, under høie Palmer og Passio[n]s Blomster, tæt ved det rullende Hav. Dog jeg døer vel ikke denne Gang! vil Gud, er jeg midt i Januar inde i Frankerige,lad mig der i Bordeaux finde Brev fra Dem poste restante. - Jonas skriver stadigt Breve, men belønnes ikke derfor som han skulde; om disse gaae galt veed jeg ikke, men i flere Uger hører han ikke fra Wanschers eller fra sine Forældre; igaar fik han imidlertid et Brev fra sin Fader, det lader til at de blive hele Januar i Rom, gaae da til Florentz og Nizza, komme de til Paris bliver det nok seent i Marts. Gud veed om Jonas og jeg da er der. Naar jeg forlader Spanien ønskede jeg helst at være hjemme, men i Varme, det lader sig nok ikke / arangere, derfor er Reiseplanen endnu svævende. Jonas lever heri Madrid meget med Lærde og Videnskabsmænd; imorgen gaaer han med een af disse til Escurial, jeg tør ikke tage derud og faaer saaledes igjen en eensom Dag.


Madrid.

Spaniens, Hovedstad! nei,

hvor Du dog reent har afslidt,

Alt hvad der præger som Spansk,

Du har saa lidt kun af Dit!

Man er i Wien, i Paris,

ikke i Spanien længer;

Nordens raakolde Skyer

her ret i Velmagt jo hænger;

Graat, vaadt, sølet og raat

er her! ei skal jeg klage

Meer over Hjemmets Climat;

vore Novembertids Dage,

Sølede, taagede - hu!

det er, jeg er i Madrid.

Ørkenstad, o hvor Du dog

ligner Dit Spanien lidt!


Her har De dette Vers, men det maa ikke trykkes; jeg har en lille Samling som skal benyttes frisk, naar jeg kommer hjem. Hils Deres Kone, Sønnerne, Collins og Linds! og tænk lidt paa

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Har der i Illustrerede Tidende staaet et lille Digt af mig skrevet i Tanger? Hvad synes Dem om mine Digte i Christian Winthers Samling af Poesier? -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 646-49)