Dato: 24. februar 1863
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

422. Fra Henriette Collin.

Florentz 24 Febmar 1863.

Til Andersen

Kjere Andersen

Jeg modtog Deres Brev den sidste Dag i Rom og skulle have besvaret det fr hvis det havde vret mig muligt at finde et ledigt ieblik.–Nu sidder jeg og fryser her i den yndige Stad Florentz som vi ere komne en Maaned for tidlig til, men det kunne nu engang ikke vre anderledens, og Gud veed naar jeg var kommet fra Rom hvis jeg skulde have blevet der til jeg selv nskede at reise.–Af Louises Brev til Jonas vil De have hrt hvor liden eller rettere sagt slet ingen Sandsynlighed der er for at vi kunne naa Paris til den 15de og det ville af flere Grunde vre en daarlig Beregning at forjage Reisen dertil'ndash;Vi ses altsaa om Gud vil Hjemmet kjere Andersen Gid det maa blive til Glde for os Alle!–

Det er jo en kjedelig og barnagtig Maade C. Winter brer sig ad paa i Sagen om det Ankerske Legat, jeg synes at De har handlet fuldkommen rigtigt og besindigt, og jeg lnges efter at hre resultatet. Jeg er ganske overbevist om at Anker hvis han levede ville vre ganske af Deres Mening og Carl Andersen'ndash;ham Gud kjender'ndash;kan vist ikke have ondt af at vnte.–Chr. Arentsen har spillet en underlig Rolle i Rom og trak sig i den sidste Tid meget tilbage fra Skandinaverne. Nu er Goldschmidt Foreningens Skjnaand og den sidste Onsdag lste han og Docent Dietrichson fra Upsala skiftevis G's sidste Drama Svedenborgs Ungdom hit til stor Fornielse for Alle'ndash;G: trder op med megen Stilfrdighed og har en behagelig Maade at vre paa.–Nu gaar de 3 store Billeder af det gamle Testament hjem til Udstillingen og til concurrence for det Eibeschtske Legat, jeg lnges meget efter at hre hvorledes de optages i Publicum og Critikken'ndash;Blochs Samson er storartet interessant og Olriks Kain er en skjn idealistisk Skikkelse. Lunds Judith er et Emne som man nsten er kjed Af.–Siig Jonas at jeg i dag har bragt hans Hilsen saavel til Domkirken som til den mediciske Venus'ndash;den frste forbausede mig meer end den Sidste!–

Louise takker meget for Deres Brev, hun var ligesom jeg m om Hjertet ved at forlade Rom og her i Florentz fryser hun en Deel, vi glde os begge til Nizza med sit varme Solskin.–Fra Hjemmet hrer De vist meer end jeg og er det jo ogsaa en heel Deel nrmere, Alt var ved det Gamle da jeg sidst fik Brev.–Hverken De eller Jonas skriver om Landsmndene i Paris, vi gad dog nok vide hvem vi kunne vnte at trffe naar vi komme'ndash; Om der er nogen vi kan glde os til? Lev vel kjere Andersen. Edvard hilser'ndash; Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost