H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Harald Scharff 5. marts 1863

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 5. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

Til H. Scharff

Paris den 5 Martes 1863.

Kjære Ven!

Endelig kom da Brev fra Dem! jeg længtes derefter. Tak fordi det kom. De arbeider meget i Vinter, jeg seer i Dagbladet, at De tidt træder op i Balletter og dandse, jeg glæder mig til at see Dem i flere af de nye Partier De nu har; Amor og Balletmesterens Luner haaber jeg endnu er at see paa Scenen naar jeg kommer hjem. - Paris smager mig endnu ikke rigtig, her har De det paa Vers, men Verset maa ikke trykkes;

Paris.

Susinde, vexlende, trættende broget

er det omkring mig; jeg er i Paris.

Ret som en Karnevals Dag er hverv Dag her et travesteret, nyt Paradi

__________________

Kendelse

Der er en Vise "jeg er en Skandinav," de digter politesser; det gjør de ikke! det kan jeg see og høre paa om de er dybe.

__________________

Grev X er demoleret af sin Fader og holder tør jeg troe virkligt af ham; det er gaaet lidt over paa mig og jeg jeg kom i Kjøbenhavn nogle Gange i hans Hus, der, en Middag var jeg sammen med Dem, De havde Deres Herre, der førte Dem til Bords, Tilfældet gav mig, der ikke kunde tilfalde at føre nogen af de faae Damer der var tilbords, - jeg fik Plads ved Deres Side -

Kendelse

Og jeg talte mere med Dem end med min Cavaleer, jo jeg husker det godt, han var rædsom kjedelig, De var interessant; sad hos mig ogsaa i Dag; ja De maa sidde tilvenstre thi skal jo tøires tilhøire med een bestemt efter Rangen.

Kendelse

Det maa være et sørgeligt Liv at være meget fornem.

....

Würde gibt Bürde siger Tydsken. Jeg tør vel nok citere Tydsk. Det talte baade Göthe og Luther, men Hegel, vi har dog lærd meget derfra.

Kendelse

Og selv bliver de med eet Lærd, de er, ... ... ..., ... jeg tør sige det, mange Modsætninger.

....

Jeg er Hobbergs ... Vægelsind, jeg veed det nok, der hisser i mig samt - politisk Kandestøber, snart

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 107-08)