Dato: 26. april 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Christinelund den 26 April 1863.

Kjære naadige Fru Grevinde!

For noget over otte Dage siden tillod jeg mig at skrive Deres Naade til, men frygter at mit Brev, det jeg leverede Portneren i Hotellet, ikke er kommet afsted, i det jeg ikke har hørt fra Dem. Jeg er hos Stampes paa Christinelund, tager der fra til Basnæs, men det vilde være deiligt om jeg paa Reisen der hen kunde hilse paa Deres Naade, Greven og Børnene; ere De hjemme vil De jo nok have mig et Par Dage; meget glæder jeg mig til at fortælle om det skjønne Spanien og fra Paris at bringe Hilsener fra Deres Søsters Hjem. Jeg bliver her paa Christinelund., (Breve sendes her til over Præstø), til paa Løverdag den 2den Mai, gaaer da med Deligensen til Nestved, hvor jeg indtræffer ud paa Eftermiddagen og kan da, om Deres Naade vil see mig, være et Par Timer efter paa Holsteinborg, der bliver jeg gjerne et Par Dage, men maa jo rigtignok forud bede Deres Naade underrette mig om De er hjemme, om De kunne see mig, og om jeg tør haabe at finde en Vogn i Nestved. Jeg skriver aabent og tillidsfuldt alt dette og veed at faae paa samme Maade Svar, faaer jeg intet før Løverdag, da veed jeg at det ikke er Øieblikket nu til at komme, og kjører da til Basnæs, men haaber at man en anden Tid paa Holsteinborg venligt seer

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus