Dato: 3. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 3 mai 1863

Kjre Jonna!

Min hjerteligste Tak for de hyggelige gode Dage jeg tilbragte hos Dig og din Mand, jeg havde saa deiligt Fornemmelsen af at vre velkommen, der kom hos Stampe saa store varme Fornyelser om gammel Tid, om vor frste ?? iens id; Brnene ere jo velsignede og Frken Anker gjr strax Indtryk af en god og begavet Pige. Jeg havde i dit Hjem en festlig Fornemmelse, Blst og Regn mrkede jeg ogsaa kun lidt til, mine Tanker levede i Spanien, idet varme Solland, i det jeg i dit Hjem nedskrev derom. Skoven skyndte sig med at blive grn mens jeg var paa Christinelund og din Svigerfader skyndte sig dog saledes med at komme, at jeg i det jeg steeg i Vognen kunde trykke hans Haand. Det var ivrig venligt af ham at han kom; gjentag for ham, endnu engang, min Tak. I Prst besgte jeg Apotheker Aarslef og hans Kone de vare saa venlige og naturlige; / han saa varm i hele sin Udtalelse. Han talte srdeles smukt om Dig, din mand og din Moder, hvem han isr skatter. Da jeg kjrte, bragte han mig en Flaske "Esprit de Waldemar. I Deligensen var jeg eneste Pasageer. Henimod Bisserup blev Egnen smuk, den strkker sig under hie Banker tt ved den aabne Strand. Klokken var lidt over sex da jeg naaede Holsteinborg, Grevens sad ved Bordet, men de lbe Alle derfra, Brnene frst og Modtagelsen var hjertelig! jeg fik min gamle Stue op til Kirken; i Dag gik jeg fra den ud til Menigheden, da Orgeleet klang, en Broder til Finantsministeren Fenger blev indsat til Prst; Provst Brasen fra Skjlskjr indviede ham. Der var en srdeles stor Menighed samlet. Grev Holstein er hjemme, man tage rind i Dag til Rigsraadet, foruden mig er Frken Bartholin, jeg bliver til Lrdagmorgen, kjrer saa over til Basns, gld mig der eller endnu i Ugen her, med et lille Brev det gaaer over Skjelskjr saa vel til Holsteinborg, som til / Basns. Paa Christinelund skrev jeg meget paa min Reise, her paa Holsteinborg benytter jeg det store Bibliothek, hvor der findes mange gode Bger over Spanien, fra disse faaer jeg en Deel historiske Oplysninger. Hils nu hjertelig din mand, Rigmor, Astrid, Christian og den Lille som kan hvine, men forresten er sd nok. Bring mig i Erindring hos din Svigermoder og Elise. Dine Forldre, Brdre, og min Reisekammerat Jonas Collin! Solen skinner, Havet udenfor er blankt og blaat, mine Tanker er paa Christinelund!

hjerteligst

H. C. Andersen

mandag morgen[4.5.]. Grevinden bad mig iaftes at sende hendes Hilsen til Dig; hun er i Dag ikke rask og ligger tilsengs.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 147-49)