H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin til H.C. Andersen 16. juli 1863

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 16. juli 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

438. Fra E. Collin.

Jeg har ladet aflevere til Høyer de 3 Rdl.; jeg maatte da ogsaa selv bøde 2 Rdl.–

Der er ikke meget, jeg kan fortælle Dem herfra. Jeg var i 8 Dage i daarligt Veir paa Astrup, saa blev det godt Veir; Jette og jeg have det nu temmelig eensomt: Louise er hele denne Maaned paa Rungsted og synes at blive lidt raskere, Jonas lader som han botaniserer paa Skodsborg, men i Virkeligheden skraber han i Sundet.–Bladene ere nu forhaabentlig blevne færdige med at skjændes om Hr. Krabbe; Bræstrup reiser idag som overordenlig Gesandt til Athen, Ivar Rosenkrantz som uordenlig do. til Turin, de nye Politibetjente tildrage sig Publicums særdeles Opmærksomhed, Ingeborg er paa Christinelund, Louise Lind i Nærum.

Her er infamt i Byen, saa De kan være glad ved at være borte, især paa et saadant Sted; jeg har mange gode Erindringer fra den Egn for 32 Aar siden; men Befolkningen kjender mig altsaa ikke, da den er saa ung.

Lev vel.

Deres

16/7 63

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost