Dato: 25. juli 1863
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

441. Fra Henriette Collin.

Lrdag Morgen [25. Juli 1863]

Jeg blev meget forundret kjere Andersen ved at see paa Deres Brev at Basns nu alt er Deres Hjem medens jeg tnkte mig Dem streifende om mellem Jyllands Heder, Skove og Bakker'ndash;Tak for Photographien som Edvard naturligvis bengtede sig frend jeg ret havde faaet Lov at see paa min lovlige Eiendom, han er nsten ligesaa glubsk efter Anderseniana som Jonas efter Snegle.–For Tiden er han507 og Louise paa Rungsted hvor han naturligvis strax fangede et Pindsvin som endnu gaar levende om i hans Stue, deels fordi de ikke kunne blive enige om Ddsmaaden og deel fordi den har saadan et sdt Ansigt saa han ikke kan beslutte sig til at drbe den!–Den egentlige Grund til Jon Ophold paa Rungsted er Botanikken som han nu begynder at lgge sig efter og Forvalter Feilberg derude er flink i den Retning og veileder ham dermed.–

Det Collinske Familieliv hviler aldeles i denne Tid og de eneste som kunne sees nemlig Gottliebs og vi ere skildte ved en saadan Masse Brosteen at vi egentlig ligesaa gjerne kunde bo hvr paa sin Side af Alperne og saa havde man da i alle Tilflde en interessantere Vei at passere . . .

Ingeborg er endnu paa Christinelund og Linds nyde Kulde og Regnveier i Nrum'ndash;Adolp[h] er altid at finde mellem sine Blomster disse hans Sjls Beslgtede og Einar og Harald dele vistnok trolig hans ensomme Liv . . .

At De gruer noget for at virke sammen med Herts kan jeg godt forstaae med Hensyn til hans Dvhed og'ndash;som De siger'ndash;skjndes paa Tavle er jo saare besvrligt'ndash;derimod tror jeg ikke at De og han altid ville vre saa uoverensstemmende som De mener, han har Smag og er vist, forsaavidt et Menneske kan vre det, samvittighedsfuld.–

Om Jerichau hrte jeg forleden at han ude paa sit Landsted ved Strandveien, stanger Aal og flytter Ker, det ligner ham jo aldeles og uagtet han har kaldet sit Huus Kjrforbi–vil jeg dog handle tvertimod denne Opfordring og engang besge ham.–

Idag er Theodor paa Jagt med Ferslew jeg tror nok at det hovedsaglig er beregnet paa at skaffe Vappe en god Motion, men Theodor er selv bysyg og det er mrkvrdig i hvad Grad et bevget Liv paa Landet gjr ham til et andet Menneske, Stakkels Theodor sagde altid min Svigermoder med m Medlidenhed'ndash;nu siger jeg det med mere Sandhed thi hans Liv er egentlig forfeilet i saa meget og hans humeur ofte i hi Grad nedtrykt. Han er dog altid mild og omgjngelig og i ingen Retning fordrende, hvad der jo for mig er et stort Gode'ndash;Han finder det gruelig kjedeligt at

Brnene ere borte og jeg deler hans Flelser.–

Edvard modtog idag Brev fra Dem[;] han hilser og takker saa meget. –Han er noget trykket af det evige triste Regnveier og skulle intet have imod at flyve lidt ud igjen, men dette nske kommer kun frem i Form af et lille hemmeligt Suk engang imellem'ndash;

Nu skal jeg op paa Jonas's Vrelse og stve ud mellem hans Snegle, det

tr jeg ikke betro nogen Anden, uagtet Arbeidet ikke tiltaler mig.–

Lev vel kjere Andersen lad os snart igjen hre fra Dem.

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost