Dato: 28. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

(Udskrift p udfoldet kuvert:) Deres Naade
Fru Baronesse

Jonna Stampe
fdt Drewsen
paa Christinelund
ved
Prst
(fra H.C.Andersen)

Basns ved Skjlskr
den 28 Jul i 1863

Kjre Jonna!
Det var venligt og smukt af Dig at Du skrev, derfor skal her ogsaa strax komme Tak, Hilsen og Brev; det samme nskede jeg at sende Din Moder for hendes hjertelige, trofaste Efterskrift, men hun er vel nu ikke lnger paa Christinelund. Det gldede mig saa inderligt at hre hvor velstemt og kjrligt Din Mand tnker paa mig, han groede eengang saa fast ind i mit Hjerte, at det var mig en smertelig Fornemmelse da jeg flte vi bleve fremmede mod hinanden. Han var ved mit Besg saa elskvrdig, der var saa meget af det hjertelige Gamle at jeg ret takker ham og skjnner derpaa. Frken Ankers hele Liv og Optrden vakte min hieste Agtelse og Deeltagelse. Hun synes en ganske fortrffelig Pige. Brnene vare sde, hver paa Deres maade. Hvad Du fortller mig om Christian Stampe var mig ogsaa en stor Glde, hils ham varmt og hjerteligt / fra mig, ligesom Elise. Det er srdeles venligt af Din Svigermoder at have mig saaledes i Tanke at hun kan sprge om jeg tnker paa at besge hende. Jeg er ikke indbudt, dog maa for Himlens Skyld ikke dette siges, for at faae en Indbydelse! Hils hende venligt og med Tak fordi hun har tnkt paa mig, jeg skal iKjbenhavn aflgge mit Besg. Siig Din Svigerfader at paa Basns satte Melonkjrner Blomster og en agurkeagtig Frugt, men naar denne naaede en bestemt Strelse faldt den af; Gartneren meente at Feilen laae i at Kjernerne vare lagte for tidligt, de skulle gjemmes tre Aar. Paa Glorup blev jeg fjorten Dage, og havde det rigt, godt og hyggeligt. Jeg var der med Greven alene, han har det meget eensomt; jeg fik en stor Deel bestilt. Min Reise i Spanien blev der meget udarbeidet, endnu arbeider jeg paa samme; saaledes som Du / kjender den, er det kun som man kjender Contur Tegninger med Kul, nu er den blevet et heelt Maleri; jeg haaber Du vil have nogen Fornielse af at lse denne Bog. Miss Dunlops Bryllup med Michael Rossing var bestemt til midt i August, jeg havde lovet at overvre samme og dernst blive en tre Uger paa Basns, derefter var min Sommer-Plan lagt; nu blev Brylluppet bestemt til den frste August og jeg har derfor, i det Fru Scavenius reiser fra Basns i Begyndelsen af Maaneden, maatte srdeles forkorte mit Ophold i Jylland for at komme her. Det er frste Gang jeg var paa Frisenborg; der er meget rigt og storartet, men der er dertil velsignede gode Mennesker. Jeg flte mig snart der hyggelig og hjemme og maa rose dem Allesammen, men isr Grevinden; hun sagde mig, at din Svigermoder havde sagt hende, at Du og hun, / (Grevinde Frijs) lignede hinanden; det synes jeg dog ikke er Tilfldet, uden maaskke i aandelig og religist Sind. Jeg havde en Formiddag en hjertelig Samtale om Gud og Religion, der var saa Meget der klang fra Din Hjertebund. Der er Dybde, fromt Sind, Aand og Forstand hos Grevinden og jeg synes et lykkeligt velsignet gteskabeligt Liv. Jeg troer at her Mand,..Kone og Brn, ret inderlig holde af hinanden. Lgen Ditzel traf jeg her sammen med efter flere Aar; han blev, medens jeg var der, flere Gange hentet til Silkeborg, det er nok en Hjerte=Sygdom, Malle Drewsen lider af og jeg frygter at den bliver hendes Dd. Jeg lgger her ved Brevet en Photographi af mig selv midt i Kredsen af Familie paa Frijsenborg; det vil sige hvor jeg sidder med Damerne. Du finder paa Kortet Grevinden og de tre Dttre. Hils nu hjerteligt alle Dine Kjre. Jeg bliver her til ind i nste Uge, reiser da til Kjbenhavn.
Hjerteligt H C Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus