Dato: 20. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Agnes Dunlop, g. Rosing
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 20 August 1863

Kjre Fru Rossing!
Det var mig en Overraskelse og srdeles Glde, ved min H.jemkomst at finde Brev fra Dem og deri det smukke skovfriske Digt fra Deres Mand. De skulde strax have erholdt min hjertelige Tak, havde jeg ikke vret saa overlsset med Forretninger, som jeg er. Fire Korrecturer maa jeg lse, Deres Mand vil forstaae og sige Dem hvad det har at betyde, naar det ene Ark strax sendes efter det andet; til ham skriver jeg ikke i Dag, men vil tillade mig det, lidt senere; Dem, hans fortrffelige Frue, flyver nu Brevduen til. Meget lnges jeg efter at see Deres nydelige Hjem. Det unge gtepar viser sig meget lidt paa Gaden og i Skoven, det er soranske Efterretninger. Jeg tnker imidlertid at De dog begge have vret omkring, besgt Sor-Personer, seilet paa Sen, set Banetoget bruse forbi og der mdt Venner og Bekjendte.

Paa Basns blev jeg til Dagen fr Fru Scavenius reiste til Jylland, jeg slog mig da lidt til Ro i Roeskilde hvor jeg havde det fortrffeligt. Hartmann fortalte, at han componerede to af Deres Mands Digte, der ret tiltalte ham, fortl Hr Gemalen det. Forrige Uge kom jeg hjem til Kjbenhavn, men uagtet jeg har srdeles meget Arbeide, er jeg dog ikke ret glad. jeg fler mig saa forunderlig eensom nu efter at jeg i henved to Maaneder har levet i "Familier". Sommeren er nu vistogsaa snart forbi, Regn og Rusk begynder, Blst og Kulde flger paa, og da have vi de korte Dage, de lange Aftener ja da er det velsignet at vre i et lykkeligt lille Hjem; et saadant haaber og troer jeg at De og Deres fortrffelige Mand have, vr De nu ret Solskinnet for ham derinde og de skal see hvor Stuen udvider sig og Alt blomstrer og groer i Velsignelse. Igaar havde den unge Hr Benzon (Ftter til Eckardt) Bryllup; frst i September trder Nickolai rsted ogsaa ind i den hellige gtestand.

Musaen er nu min Forlovede, slaaer hun bare ikke op med mig, naar jeg bliver en gammel Mand, Operaen Ravnen er nu under Udskrivning og vil snart komme paa Theatret. Min Eventyr Comedie Hyldemoer skal aabne Forestillingen derude, Carl Price optrder i samme, ligesom ogsaa i Ole Lukie.

Deres Moder besgte Dem vel paa Indreisen. jeg lagde Reiseplanen for hende. Fru Scavenius har vel vret hos dem eller ventes i Besg. Hvorledes gaaer det nu ellers med Huusholdningen? Er den fra Basns medbragte Pige dygtig i sin Gjerning? Boller skal De dog ikke lade hende lave, Prven hun leverede paa Basns var mindre heldig. Nu Gud glde og velsigne Dem og Deres kjre Michael Rossing! Hils ham kjrligt fra Deres

rbdige hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm