Dato: 13. maj 1864
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 13de Mai 1864.

Tak, kjreste Andersen! for Deres Foraarshilsen med "Han er ikke fdt", den var frisk og fornielig at lse, og maa vre det endnu mere naar man seer den. Og saa havde den saadan en hjemlandsk Duft, ikke som de Meste andet, man ellers faaer til Brug for Scenen, franskt og letfrdigt; kommer jeg ad Aare til Kjbenhavn, faaer jeg vel nok denne lille pikante Nyhed at see. Tak fordi De sendte mig den. Nu er Skoven lysegrn, Kukkeren synger sit "Kukuk", mens de andre Smaafugle qviddre og Blomster mylre frem. - Kommer De nu snart? nu er der jo Vaabenhvile, saa man da i Maaned kan vre tryg for ikke at hre om nye Slag, med ham derovre, den Kjre! gaaer det jo ganske godt fremad, saa nu kan De maaskee nok vre fra Byen. Lidt koldt er her rigtignok endnu, men vi lgge i naar vi fryse og klde os varmt. Her er stille, og Dagen gaaer ensformigt, men det har De jo ikke noget imod, og gode Venner veed De jo at De har i os. Lad mig blot med et Par Ord vide, naar De tnker at komme, kjre Andersen. - Det var da en rigtig Glde, at det gik vor Smagt saa udmrket i Kampen mod sterrigs og Preussens Smagt, Gud ske Tak! at der dog kommer Lysglimt til os. Jeg kan tnke mig hvor man har vret glad i Kjbenhavn, og hvor man vil modtage de kjkke Folk med Begeistring, naar de nu komme tilbage. Jeg saae der var en Kock paa et af Skibene, det var vel Fru liock's yngste Sn, hvor hun maa vre let om Hjertet ved at vide ham uskadt og Deltager i saa hderlig en Trfning. Bring hende min Lyknskning, hvis De seer hende. Jeg vilde saa gjerne vide hvor man faaer de sker eller Sparebsser, som De har skrevet et Vers udenpaa, da jeg saa gjerne vilde have nogle Exemplarer af dem tilsendte til en Basar, som her skal vre i Lekkende Skov i nste Uge. Dersom De uden for stor Uleilighed kunde skaffe mig en Portion af dem, og vilde levere dem til Fader, som skal sende mig flere Ting, og faae Deres IJdlg godtgjort af ham, saa vilde jeg vre Dem srdeles taknemlig. De ere saa yndede, disse Smaasker, hrer jeg, og hernede ere de noget ganske Nyt. Hvis jeg kunde faae dem inden Onsdag, var det rart. Da jeg nu haaber, at vi snart see Dem. kjre Andersen! skriver jeg ikke mere denne Gang, men venter, som sagt, snart at hre fra Dem at De kommer herned.

Deres hengivne Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus