Dato: 29. maj 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 29 Mai 1864.

Kjre Fru Scavenius!

Da jeg ikke veed om Deres Naade endnu er syg eller om jeg kommer til Uleilighed ved at indtrffe sidst i Ugen, tillader jeg mig at skrive dette Par Ord og haaber fra Dem selv eller Frken Luzia at erfare Lidt, f Ex til Onsdag, da jeg saa frstkommende FredagMorgen agter at gaae med Banetoget til Slagelse og med Posten til Skjelskjr, men vil Deres Naade at jeg hellere skal komme en senere Tid, da forandrer jeg min Reiseplan.-

Veiret er jo rigtignok ikke videre godt, men nu maa dog snart komme en Forandring til det Bedre, gi vi maa kunne sige det samme om Tids-Begivenhederne for vort kjre Danmark. I morgen, tnker jeg, hre vi fra London, gid at vi maa hre Noget som er godt for os. Faae vi Fred eller fornyet Vaabenhvile, da reiser jeg til Norge, men begynder Krigen igjen, da har jeg ikke Tanke for at flyve ud. Nu hrer jeg jo, om jeg tr haabe det, paa Onsdag, om Tiden i Sommeren Deres Naade vil tillade mig at blive en 8 a 10 gamle, hyggelige Dage paa det hjemlige Basns. Mange Hilsener til Frken Luzia. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus