Dato: 12. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

450. Til Henriette Collin.

Basns ved Skjelskjr den 12 Juni 1864.

Kjre Fru Collin!

Tak fordi De skrev; De er den eneste af Familien, der synes at tnke lidt paa mig; uden Deres Brev vidste jeg slet Intet om Jonas, om Viggo og Fru Drevsen; til hende vilde jeg nu gjerne igjen sende Brev, men jeg veed ikke Adressen; det er fornieligt at Jonas er tilfreds, gid han maa vedblive at vre det; giv mig hans fuldstndige Adresse. Nu have vi altsaa forlnget Vaabenhvilen; jeg vil haabe at vi faae noget Godt ud heraf; den 25de, vide vi altsaa nu om det vil briste eller bre, til den Tid vil jeg tage Bestemmelse om jeg bliver hjemme, eller reiser op til Norge. Brevet De sendte mig kom derfra; Bjrnstjerne Bjrnsen gjentager Indbydelsen. Hans Brev er saa gldende og hjertefuldt i den danske Sag, han er saa varm i sin Udtalelse for mig som Digter; Paa Langebro behager ham og om. Han er ikke fdt, skriver han: Jeg er ganske overrasket over den Elegance hvormed det er skrevet, den psykologiske lette Fiinhed, de sikkre Carakteertegninger osv[.] Om mit lille Digt Danmark, der stod i Dagbladet, siger han: jeg maa altid grde, naar jeg lser Digte af Dem i denne Tid, thi en saadan Evne til at optage i sig hele Folkets Sorg og Haab, har jeg aldrig seet Mage til. Det er kun et naturligt Udbrud, som hvert enkelt Menneske selv har gjort sig hundrede Gange, og som her faaer Harmoniens Vinger op til den Algode. Og saa509 vist som De har denne Evne, saa vist har Folket Senekraft, saavist som den Enkelte kan finde Smertens og Haabets dleste Udtryk, saa vist skal det Hele ikke forgaae i Smerte eller forspilde sit Haab!–

Med al Fremtids Virksomhed troede jeg det forbi for mig, saaledes har jeg de sidste Maaneder flt mig trykket; Landet og Sommerluften har imidlertid bragt mig i en smertefri Tilstand synes jeg, det er det Hele, dog pludsdig igaar skjd Tanken Blomst efter lange trange Tider; om510 Blomsten skal udfolde sig blive til Frugt, ja det beroer paa Fred og gode Tider og tr vi vente disse? Skal ikke om faae Uger, Tidens Plovjern igjen gaae over os? Imidlertid kom igaar en digterisk Tanke, en Spire der lover et nyt Lystspil; Navn, Tid og Personer har udfoldet sig om en lille dramatisk Handling, hvad jeg endnu har, men som maaskee ikke bliver videre, vil jeg nedlgge her, (men ikke for Offentligheden) i flgende Placat:

Kjrlighed og blind Alarm.

Lystspil i tre Acter.

Scenen er i Fyen og Jylland 1808, under Spaniernes Ophold her i Landet.

Personerne, som jeg endnu kjender dem og tnker mig dem givne ere

Fruen paa Gaarden................ Fru Phister.

Frkenen................................. Jomf Lange.

Gouvernanten....................... Fru Heiberg.

Anna, en fattig Slgtning... Fru Eckardt.

Vertshuus Madammen....... Jomf Bournonville.

Jomf: Hagenau....................... Mad Sdring.

Jagtjunkeren.......................... Hr M. Wiehe.

-----------------

Nu kan De stte det sammen, som De selv vil! hils Jonas naar De skriver, hils Deres Mand, Louise og Thybergs. Theodor faaer et meget interesant Brev fra mig, De vil overlevere ham det, han vil vist blive glad!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E. S

Siig mig, ere Linds paa Landet? Hils!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter