Dato: 29. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 29 Juli 1864.

Kjre Fru Scavenius

Igaar kom jeg her til Byen efter flere Dages Ophold paa Marienlyst Bade-Hotel, der er fortrffeligt indrettet og jo ligger deiligt ved Sundet. Tidligere var jeg, som Deres Naade veed, i besg hos Fru Neergaard i Sllerd; jeg blev der 14 Dage og nd srdeles Velvillie, flte ret at jeg var en velkommen Gjest, men den frste Uge leed jeg imidlertid forfrdeligt af Tandpine, det blev en Tandbyld; saa at jeg laae aldeles i Feber, lgen kom hver Dag, ja Fru Neergaard lod endogsaa een Nat Vaagekone passe mig, endelig blev jeg Menneske igjen og fuldfrte da Saul, som jeg begyndte paa Basns. Da jeg nu fra det smukke velsignede Hjem paa Landet kom ind til Kjbenhavn i min Solhede Bopl, kunde jeg ikke lnge holde det ud, det var min Bestemmelse at flyve op til Norge, dog da jeg skulde tage den endelige Bestemmelse var det mig ikke mueligt, medens endnu Forholdene ere som de ere her hjemme og vi ikke vide hvad den nste Uge kan fre over os og Landet, at tage bort til Norge. Jeg opgav det da og kastede mig i en Banevogn til Helsinger Bade-Anstalt; her var aldeles overfyldt, dog var jeg heldig nok til at faae det eneste Vrelse der var ledigt. Jeg var sammen med en Deel Bekjendter og n Dag kom Prinds Oscar af Sverrig, over til Marienlyst; vi mdtes i Haven, han kom venligt hen til mig, rakte mig Haanden og var srdeles naadig og elskvrdig, lovede mig saaledes at han vilde sende mig sine Skrifter; nu er jeg her i Byen igjen, men ganske alene, alle Bekjendter er borte, kun faae Dage bliver jeg her, men om jeg flyver ud til Stampes paa Christinelund, eller styre andre Steder hen veed jeg endnu ikke. Her i Byen bliver jeg aldeles melankolisk, ieblikket har nok at give i denne Retning. Fru Drewsen er nu kommet hjem fra sin saarede Sn, ham gaaer det bedre, han ligger paa Johanitter Hospitalet ved Flensborg og pleies udmrket, men kan endnu ikke sttte paa det saarede Been. Jonas Collin der gik med som frivillig, og er avanceret til Corporal, ligger paa Lerchenborg, hvor han boer paa Slottet og har det fortrffeligt. Den lille Psalme jeg skrev paa Basns har vret trykt i dansk Kirketidende, jeg fik nogle srskilte Exemplarer af hvilke jeg her lgger eet ved. Vil Deres Naade hilse hjerteligt Frken Luzia og Otto, ligesom ogsaa de Bekjendter af mig, som muligtviis nu ere paa Basns.Soldaterne, dersom de ere der endnu, sendes ogsaa en Hilsen. Gld mig snart med et lille Brev. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus