Dato: 4. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Christinelund ved Prst den 4 August 1864.

Kjre Fru Ingemann!

Det er en bitterlig tung Tid! som en fl Drm ligger den paa mit Hjerte! jeg kan ikke arbeide, jeg har ikke Ro. Tidligere fli jeg altid ud, langt bort hver Sommer, iaar kan jeg ikke! noget over fjorten Dage tilbragte jeg i Sllerd hos Kammerherreinde Neergaard, men flere Dage der laae jeg syg; da jeg kom til Kjbenhavn, flte jeg mig som i en Ovn, der hvor jeg boer paa den solhede Side af Nyhavn, de fleste Bekjendter vare borte, jeg kunde ikke holde det ud og bestemte mig til at reise op til Norge, men da jeg skulde afsted, kunde jeg ikke bringe det i Samklang med min Stemning, jeg flttede da ud paa Bade-Anstalten / ved Helsingr, der er smukt, der er vel indrettet, men Humeuret maa man selv bringe med. Jeg vedlgger her i Brevet en lille Psalme, et Aftryk af "Dansk Kirketidende" hvori den stod, den siger Dem bedre end min Fortlling hvorledes jeg driver under disse tunge Tider. I det jeg kommer til Byen fandt jeg Deres Skrivelse hftet paa hele den Mngde Breve jeg i en Rkke af Aar har skrevet til Deres Mand, det rrte mig at han havde opbevaret disse, jeg troer ogsaa at eie alle Breve fra ham og gaaer aldeles ind paa Deres Idee at de - efter Deres Dd - trykkes, men maaskee er jeg selv dd fr den Tid, og skal derfor, om De nsker det, i / Vinterens Lb sende Dem alle Ingemanns Breve til mig at De kan gjennemlse disse og selv see hvilke da vil benyttes eller om Eet og Andet i disse skal udelades. - Men tilgiv - saalnge jeg lever, laaner jeg Dem kun hans Breve, jeg vil ikke miste dem; der jeg derimod skal de ligge efter mig med Paaskrift at de tilhrer Dem kjre Fru Ingemann. Af hans Breve til mig har jeg ieblikkeligt kun kunde lse et Par Stykker, de interesserede mig srdeles og ere et ypperligt Tillg til: "Mit Livs Eventyr", saa Meget staae i de faae Breve jeg lste, saa Meget jeg havde ganske glemt. Inderlig Tak fordi De betroede mig disse, men jeg kan ikke i mit levende Live udgive / samme, de kunde kun enkeltviis benyttes, udgives af Dem med Deres Mands eller kun naar ogsaa jeg er dd, og det var min Tanke-Bestemmelse. - Fra Christinelund tager jeg til Basns ved Skjelskjr og derfra til Kjbenhavn, da kommer jeg forbi Sor og glder mig meget til at sige Dem god Dag og om jeg ikke er til for stor Uleilighed at blive en Dag eller to i det kjre gamle Hjem, der erindrer mig om saa mange lykkelige Timer gjennem meer end en halv Leve-Alder. Vil De hilse Deres Sophie fra mig.

Hjerteligst H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 275, billed 6746-49)