Dato: 12. september 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Det er velbekjendt at den afdøde, høitfortjente, Geheimeraad Collin var mig en Velgjører i hvis Huus jeg fandt mit Hjem; det er derfor saa naturligt at jeg føler en varm Deeltagelse for hans Børnebørn Een af disse, Hr Cand phil Edgar Collin ønsker nu af mig et skriftligt Vidnesbyrd om sig og dette giver jeg med den inderligste Glæde; jeg har kjendt ham fra han var ganske lille. Han er god, brav og elskværdig, har Livlighed og god Villie, han er en kjærlig Søn og tilvisse et Menneske, man ved at kjende maa holde af og ønske en lykkelig Fremtid. Dersom denne min Udtalelse paa nogen Maade kan bidrage hertil vil jeg føle mig glad og taknemlig.
H.C.Andersen.

Kjøbenhavn 12 September 1864.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (microfilm 43, 101)