Dato: 10. oktober 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Oscar
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 October 1864.

Deres kongelige Hjhed

har inderligt gldet mig ved Deres kjre Brev og de smukke, rigt beaandede Digtninger. Modtag min dybtflte Tak for Deres Naade og Hjertelag for mig! Man trffer i Verden Mennesker, man ieblikkeligt og glad fler sig dragen til; dette fornam jeg levende nu i Sommer, da jeg havde den uventede re og Glde at samtale med Dem, min dle, naadige Prinds! Det sidste Aar er gaaet saa smerteligt hen over mit Fdreland og saaledes ogsaa over mig; hver Solstraale gjr derfor godt, og en saadan, riig og fyldig, fornemmer jeg i Deres kongelige Hjheds Velvillie mod mig. Gud, som har stillet Dem saa hit og saa rigt begavet Dem, vil bevare og velsigne Dem!

I allerdybeste rbdighed

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjbenhavn den 10 October 1864.

Deres kongelige Hjhed

har inderligt gldet mig ved Deres kjre [overstr: velsignede] Brev og de smukke, rigtbeaandede Digtninger, modtag min dybflte Tak for Deres Naade og Hjertelag for mig. Man trffer i Verden Mennesker, man ieblikkelig og glad fler sig draget til, dette fornam jeg levende nu i Sommer, da jeg havde den uventede re og Glde at samtale med Dem, min dle / naadige Prinds. Det sidste Aar er gaaet saa smerteligt langt hen over mit Fdreland og saaledes ogsaa over mig; hver Solstraale gjr derfor godt og en saadan, riig og fyldig fornemmer jeg i Deres kongelige Hiheds Velvillie mod mig. Gud som har stillet Dem saa hit og saa rigt begavet Dem, vil bevare og velsigne [Deres kongelige Hihed i Aand og Hjerte rettet til:] Dem!

[overstr: hjerteligst] i allerdybeste rbdighed

H. C. Andersen.

[NB: ikke gotisk hndskrift, da det er til Sveriges kronprins]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 836-37)