Dato: 1. februar 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1 Februar 1865.

Deres Naade Være hjerteligt takket for Deres seneste, kjære, velkomne Brev. Altsaa om en fjorten Dage har jeg den Glæde at see Dem og Frøken Luzia her i Byen. Mit Lystspil: Da Spanierne vare her, er fuldført og det er ikke umueligt at det kan blive opført, f.ex i April. Jeg har i henved 14 dage lidt uendeligt meget af Tandpine; det er mindre slemt nu i de senere Dage, men det rusker dog endnu i Tænderne og Veiret er ikke godt. Det er næsten farligt at gaae paa Gaderne i dette glatte føre; flere personer ere faldne og have knækket en Arm eller Been. Jeg faldt i Søndags, i hele min længde, reiste mig strax igjen, men Dagen efter fornam jeg dog i hele Diden Faldet. Nær havde jeg ikke fundet Prologen, som Deres Naade ønskede en Afskrift af; endelig var jeg dog saa heldig at søge det rette Sted; dersom mit nye Stykke kommer frem i April, da kommer jeg ikke afsted i Marts, som min tanke var; men maaskee lidt senere. I Haab at see Deres Naade og frøken luzia glade og vel slutter jeg nu Brevet.

Deres taknemmelig hengivne H.C. Andersen

Prolog.

Jeg forestiller Hr Prologus,

Og Prologus er et skikkeligt Puds,

Der gjerne vil lede og stemme hver;

Det gode Sindelag raader jo her? -

Vor Jule-Lothus der stod i Knop,

I Aften skal lukke bladene op,

Og De skal see, ifald De vil,

Det bliver et Lysteligt Skuespil;

Og glæde De Dem, saa klap, saa det knalder!

- Saa, det er Prologen - ! og

Tæppet falder.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus