Dato: 20. marts 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 20 Marts 1838.

Frken Brmer har jeg ikke skrevet Svar paa hendes sidste Brev899 og tnk, hun skriver mig til igaar et Brev900 fuldt af Begeistring over Spillemanden,901 som hun stter uendeligt hit. Til Dem er en hjertelig Hilsen og nsket at gjre Deres Bekjendtskab, hun haaber at see Dem paa hendes Familiegods,902 som kun ligger 3 Miil fra Stockholm; der er hun hele Sommeren. Brevet skal De faae i morgen. Broderen.

[Udskrift]

Frken H Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus