Dato: 21. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 21 Juni 1865

[fejldateret, m vre 21. Maj i henhold til dagbogen]

Kjre Fru Scavenius!

Hjertelig Tak for Deres Naades venlige Brev! Jeg lnges meget efter at komme til Basns og om Gud vil er jeg der paa Onsdag, omtrent ved Frokost Tid. Det er min Bestemmelse at gaae fra Kjbenhavn Onsdag-Morgen den 24de Juni og er altsaa samme Formiddag i Slagelse hvorfra diligensen gaaer til Skjelskr, der tr jeg jo vente at finde en Vogn fra Basns. I fjor kunde jeg hverken nyde Foraar eller sommer paa Landet, det var altfor bitterlige dage, nu ere disse farne hen om ikke forsvundne, men Sindet lfter sig igjen og jeg haaber i denne sommer at blive en virksommere Poet end jeg var i det forrige Aar. Jeg fler ret Trang og Lyst til at arbejde og er nsten forvisset om at een eller anden ny Digtning springer frem igjen paa det smukke, hjemlige Basns. Derfra har jeg tnkt at flyve til Frijsenborg dog endnu har jeg ikke nogen fast bestemmelse. Vil deres Naade bringe Frken Luzia min Hilsen. Det er deiligt at jeg i Helligdagene skal see den kjre Otto

Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus