Dato: 1. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 1ste Juni 1865.

Kjre Ven!

Hvor i Alverden mon vel dette Brev kommer dem for ine! gid jeg var med der og saae alt det Nye og Eiendommeligste der viser sig; hvor mange rige Erindringer vil De dog hjembringe. Her gaae Alt omtrent ved det Gamle, kun at vi allerede i Mai har grnt varm Sommer, 22 til 24 Grader og derpaa fik vi pludselig Efteraars Storm, saa Trerne staae krammede og pidskede, mangle ganske deres Pintse-Festlighed. Igaar endte Theater-Saissonen, ehlenschlgers Vringer, ligesom ogsaa frste Act af hans tragedie: i Landet fundet og forsvundet" er blevet givet og har samlet en Deel Tilskuere. Frken Lange tiltalte som Zoe. Nu er Scharff og Frknerne Price med deres Broder reist op til Christiania for at dandse der og vore Forestilllinger har nede bleve sluttede med Mozarts Figaros Bryllup, hvor i den unge Hansen, som Greven skal srdeles have behaget; jeg hrte ham ikke; allerede 10 Dage har jeg vret fra Kjbenhavn, jeg er paa Basns hvor jeg endnu bliver otte Dage, flyver saa til Frijsenborg i Jylland, hvorhen Reisen vider gaae derover er jeg endnu ikke enig med mig selv, men jeg tnker paa at mde Eftersommeren i Paris, dersom jeg ikke gjr en strre Reise, og bliver hle vinteren ude. /
Deres Moder har vistnok fortalt Dem at jeg for nogle Uger siden fik Brev fra Georg O Neil der indbd mig til Lissabon, men det er en besvrlig vei derhen; jeg kan neppe holde den lange Deligensetour ud, lgger jeg Veien gjennem Spanien! Sreise fra Engeland eller Frankerige frer over den spanske S og den lfter mig for hit i Efteraaret; dog endnu har jeg ikke opgivet Reisen. Det som i vor Literatur saameget er blevet lagt meest Mrke til er en lille Fortlling eller rettere et Eventyr: Ungdomsbillede af Paludan Mller. Det er n gammel Spanier som ved Amerikas Opdagelse forlader sit Hjem, Kone og Brn for at finde den Kilde i Amerika, der skal give Menneskenes Legeme Ungdom igjen; han finder Kilden, bliver forynget, men ikke hans Sjl og nu kommer alle de Konflikter der flger med om man pludselig blev ung igjen. Jeg vilde nu rigtignok have baaret mig anderledes ad end den gode Ridder der ender med at sidde som Eremit og vise Steendynger som Tegn paa hvert Aar der gaaer hen. Sproget bliver srdeles roest, men dette srdeles er vist lidt formeget; det er en ganske smuk lille Fortlling, der dog bedre havde kldt sig om de var kommet paa Vers. Paa Udstillingen havde vi et Par Stykker af Bloch, de frste / vor unge Landsmand, der i de sidste Aar har beriget Udstillingen med de interessanteste Billeder, saaledes den unge Munk der saae efter de unge Elskende som red hen over Kampagnen, ligesom hans characteristiske Samson i Mllen. Denne Gang var det Prometheus, i det ieblik Herkusles skyder Pilen ind i rnen der hakker den Fangnes Liner. Det er et storartet Billed og er nu gaaet til Grkenland hvor Kong Georg havde bestilt det. Folk vare henrykte og da Henrykkelsen blev Mode, var det tilsidst ikke mueligt for Trngselen, at naae hen til Billedet. De Herrer Professorer paa Akademiet var imidlertid meget kritiske og vrst de som ikke kunne male sligt et Billed. Jeg rgrede mig derover. Imidlertid blev Bloch dog optagen som Medlem af Akademiet. Jeg har i den sidste Tid vret et Par Gange sammen med ham og synes srdeles godt om ham. Han reiser i September igen til Rom men er her i Foraaret; han vil male mit Portrt, sige han. Hans Prometeus blev meget morsomt travesteret i Pjerrot, netop da den berlingske Tidende fik Nathansen i stedet for Krebs. Man saae Hr. Srensen lnket til Klippen og gamle Nathansen, splitterngen, som Herkules (det lignede ypperligt Nathansen), kom og skjd Krebsen af Hr Srensen. Men nu siger Papiret stop. Tnk venligt paa mig, som jeg tnker paa dem og siig mig engang om de ude i Verden trffer Venner af min Musa.

[Langs kanten:] Er De sammen ombord, med nogen Landsmand, da hils ham.

[Langs anden kant:] Deres gamle trofaste Ven H:C. Andersen.

Til
Hr. Henny Koch
Officer i den franske Marine

Efterskrift:
Da jeg seer her er lidt Plads endnu vil jeg udfylde den og tale endnu lidt med Dem. Fr jeg forlod Kjbenhavn var jeg ude hos Drevsens, sammen med den frotrffelige Fru Rosch fra Flensborg, som har viist sig saa trofast Dansk. Jeg hrte da, at Kongen vil give hende Dannebrogs Ridderordenen, det forniede mig meget. Grev Tramp der mistede sit Been ved Helgoland, er kommet hjem fra Pyrener badet jeg finder finder ham livlig og rask. Eckardt er uden Frue og uden Scharff reist til Paris, det er ogsaa en lille Begivenhed.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus