Dato: 1. april 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 1ste April 1838

Imorgen er det min Fdselsdag, jeg har en Anelse om, at jeg da faaer Brev fra Dem, det vil sige, dersom Posterne gaae, som de skulde; imidlertid vil jeg alt begynde paa mit, sladdre med Dem den sidste Aften i dette Leveaar. Hvad bragte vel det mig? Fuldendelsen af: Kun en Spillemand, en smuk kort Reise til Stockholm hvor jeg lrte at kjende Grannernes Forfatterinde39og endelig et Kornmo'en eller hvad jeg skal kalde det, som De vil see udtalt i et af Kapitelerne af mit nyeste Digt: Lykkens Kalosker40. Hvad mon det nye Leveaar bringer - Jeg glder mig ikke, jeg frygter ikke heller! Kun at jeg maa skabe en Digtning, der kan leve, leve naar jeg er Jord eller Sjl. O, jeg fortres af Argjerrighed; ja, det er det rette Navn! Frken Bremer i Stockholm skrev mig forrige Uge til, De veed hun elsker Improvisatoren, men stter O T meget under den; nu har hun lst Spillemanden og er henrykt. Fru Lsse siger om hendes Brev, at det er det skjnneste Brev hun kjender; mig er det nsten for strk en Duft; hun kalder min sidste Roman fuldendt: "ikke en Side, ikke et Blad, nskede jeg anderledes," siger hun og priser mig lykkelig, der har den Lod "selv efter Dden som en oplivende Vaarvind at dufte i Menneskenes Hjerte"41! O var det sandt ! men jeg tr ikke troe det ! Hvorfor skulde Gud have givet mig saa meget ! Da er jeg utaknemlig mod ham, ikke god og uskyldig nok ! De veed ikke hvilken Kamp der er i min Sjl, tidt endnu mistvivler jeg om alle mine Krfter, synes Intet at have gjort eller kan gjre, andre Tider seer jeg mit Navn mellem de levende Navne; o dette Sidste er vist Selvskuffelse; som altid mit Hjertes bedste Flelse har vret det. I disse Dage er her udkommet et Slags Penning Magasin, under Tittel: Nyt Magazin for Natur og Menneskekundskab, Hempel kan skaffe Dem det for fire Skilling, naar De beder ham derom, hvert Nummer har en bermt Person og tnk i det sidste, staaer jeg og mit Portrt flger med for de samme 4 Skilling42, Portrttet er efter Jensens, men saa skrkkeligt slet, at det er en Gru, jeg er et Uhyre, alligevel morer det mig, at jeg er i et Folkeblad, og altsaa dog lidt populair. Bed Hempel om at skaffe Dem det Nummer hvormed mit Portrt flger for 4 Skilling. Min Vrtinde43har det paa sin Vg, og Tjenestepigen i sin Kuffert. I samme Blad skal findes Portraitter af Tordenskjold, ehlenschlger, og flere hie Personer. Imorgen aabnes Udstillingen; mit Portrait efter Jensen skal vre der, det skulde De see, det er een af denne Mesters bedste Arbeider. Med min Sundhed er det ikke ret; jeg er saa febril; mine Nerver angrebne, jeg uhyre afkrftet; nu bruger jeg en voldsom Kuur, nemlig russiske Dampbade! Mine Venner, som jo "kjende mig saa godt", hvilket er mere, end jeg selv gjr, sige at min Sygdom er Indbildning; i det mindste bliver mig denne Indbildning en pinlig Syge.

Kjbenhavn den 3 April 1838.

Nei, der kom intet Brev igaar, Posten blev borte, dette Epistel skulde altsaa frst afsted paa Lverdag; i dette ieblik, 3 1/2 paa Eftermiddagen kommer jeg hjem og finder Deres Pakke med den nydelige Tavle, saa maa jeg strax skrive, at Brevet kan endnu i Dag gaae af, men kun en halv Time har jeg Tid, altsaa jager jeg lidt i Gallop ! Tak, uendelig Tak for Brevet og hvad der fulgte, men det er for meget, altfor meget, jeg kan ikke vise mig taknemlig, som jeg gjerne vilde. Igaar var jeg til Middag hos Fru Bgel, som ret festligt havde arangeret en Middag, hvor hun lod sig med sit brkkede Been bre til Bords, Kaffe og Aften havde jeg hos Collins. Fru Bgel forrede mig 12 Lommetrklder, 6 Alen Klde af invesible Farve og en Guldbrystnaal med en lnket, vild Hest. Louise et Par Kontor-kopper, Ingeborg Drevsen The og en smuk Glas Thekasse, Fru Lesse en strikket Kravatte med Atlask , Jette Collin, to Dunke Sennep, rsted Bger & & (Jette Wulff Lfte om et Oliemaleri i denne Maaned). Udstillingen begynder frst imorgen men jeg var af Professorerne indladt igaar, der ere herlige Ting isr af Rrby, Malerier af Grske og Tyrkiske Scener44. Af Portrtter, (det kan De gjerne fortlle Thomsen, dersom det kan interessere for Avisen) ere der Lindgreen45 Skuespilleren, Dandserinden Jomfru Grahn46Skuespillerinden Mad. Larcher47, Digteren H. C. Andersen. Af Professor Lund48er et meget stort Malerie bestemt til frste Kavaleer-Gemak paa Christiansborg og forestiller Solens Tilbedelse. Af Jensens Blomsterstykker er isr eet deiligt, en hvid Rosenkrands der er lagt paa et sort Flors Slr. Af Kyckler tre yndige romerske Smaapiger ved en Brnd, den ldre lrer de to yngere at bede Rosenkrandsen49 . Eddeliens og Mllers Fremstillinger af David som opmuntrer Saul ved sit Harpespil ere hist interessante50Af Byesbarnet Benzon51findes fire Stykker, meest behager mig af ham: en gammel Soldat. Gertner52har givet: Nogle Brn i Nrheden af Vedbk ved Solens Nedgang; kun den verste Halvdel af dem er i Solskinnet og det er hist efektfuldt. Af Constantin Hansen er det deilige Stykke: Vestatemplet i Rom53 . Dog jeg fortller for meget om Udstillingen, nu en anden Historie. Hertss: Flugten til Sprog bliver opfrt paa Fredag, der er malet det Indre af Gaarden paa Sprog, og Gulvet bliver ved et Teppe, hvorunder er Stilladser, givet Ujvnheder, saa at det forestiller Sneebunker. I Dag have vi Sommersol, der er saa livligt i Nyhavn hvor jeg boer, 50 Matroser gaae paa Isen og save den op, de store Iismasser skuppes ved Stnger bort. Det er et eget Skue. Hele Vinteren laae Skibene i Havnen dde og forladte, lnkede med Jernkjder til Plene, som Liig laae de i Maaneskinnet, nu tjres og takles de, Skindden er forbi, de flyve ud til fremmede Lande, og jeg sidder endnu bag de samme Vinduer og seer ud at de ere borte. Til Breitenburg kommer jeg ikke. Rantzau er beordret at blive paa Fredriksberg i Sommer. Han har talt til Kongen om mig, skal srdeles have roest mig og egenhndig skrevet en Ansgning! nu faaer jeg besge ham. Manden har viist Villie, men jeg venter intet Resultat, eftersom det er over 14 Dage siden og Collin endnu intet har seet derom i Finantserne. Idag sprger Collin, Ministeren Moltke om han intet har hrt. Tak Deres Fader for Graabrdre Kirke (uden om Tavlen). Hils ham og den kjre Moder, alle Sstrene og Tanten med "den gode Villie". - Glder hun mig snart, da er jeg et godt tilgivende Gemyt og hun skal faae et langt Epistel. Nu maa jeg sige stop ! Collins venter mig med Maden. Imorgen skal jeg staae Fader til Eduards lille Datter Mimi54 Det er et deiligt Barn. Hils Alle, som bryde sig om min Hilsen.

Tak for alt godt !

Broderen.

i strste Hast !

Tekst fra: H.C. Andersens Hus