Dato: 21. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

[skrt over venstre hjrne]Til Jonas Collin

Holsteinborg, Sndagmorgen

den 21 October 1866.

Kjre Ven!

Tak for dit Brev, Du har ret gldet mig der med. Igaar kom jeg her til Holsteinborg og har det som altid her, srdeles udmrket, ja storartet; gid at jeg boede saaledes i Kjbenhavn! Jeg har jo sagt Dig at efter at jeg fik dit "Snegle-Brev", med Snegl, skrev jeg til Dr: Steenbuch; Brevet sendte jeg til Grevinde Holstein da Steenbuch daglig kommer her paa Gaarden; hun fortalte mig nu at Doctoren blev meget forniet for min Skrivelse og sagde at han ogsaa gjerne vilde komme i Forbindelse med Hr Jonas Collin, maaskee de gjensidigt kunde komme til at bytte nogle Snegle med hinanden. Jeg taler nu nrmere med Steenbuch og skal da give Dig Beskeed. Grevinden sagde mig at han havde til mig en lille ske / med de forlangte Snegle; af dem var her en Deel. Jeg faaer dem vist een af Dagene. De langagtige, spiralformede med "Hul forneden", har jeg ikke vret istand til at finde en eneste af; forrige Gang jeg tog disse var der nok, de sad paa Barken af Kastanietrerne og Valdndtrerne, iaar sees ingen. Reisen til Portugal er ganske ligefrem historisk fortalt, men der er oplevet mere end der staaer paa Papiret. Huuslige Forhold, hele det Eiendommelige i de o'neillske Huse, hrer jo Privatlivet til. Jeg har skrevet en Historie "Moster" og en lidt strre "Portnerens Sn", men det er ikke nok til et "Nytaarshefte". Jeg er nysgjrrig efter Bergses Bog; hils ham! - Naar jeg nu kommer til Byen besger Du mig vel en Timestid, at vi kunne sladdre lidt sammen. Hils Theodor! nyligt var der Jagt paa Basns, der blev skudt 4 Dyr, 6 Harer, [overstr: og] 2 Grvlinger og nogle Rve.

Din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 99-100)