Dato: 1. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1 ste Decem. 1865

Kjære Fru Grevinde!
Det er min Tanke, om Gud vil, at tage paa Landet imorgen otte Dage, altsaa Løverdag den 9de December, jeg gaaer med Middags Toget til Sorø, hvor jeg gjerne vilde besøge den gamle Fru Ingemann og hos hende blive til den næste Dag; jeg vilde derfor være meget glad om jeg turde haabe, som Deres Naade sagde mig, at en Vogn fra Holsteinborg hentede mig omtrent Klokken 12 eller 1 om Søndagen (den 10de) hos Fru Ingemann, jeg tænker mig da at kunne naa Holsteinborg til Middagsbordet; vil Deres Naade og Hr Greven da forunde mig et Hjem 4 a 5 Dage, efter den Tid / tager jeg til Basnæs for at blive der Julen over; der venter jeg at erholde Efterretninger fra Lissabon der bestemmer om jeg i Januar reiser sydpaa eller bliver her hjemme.

At jeg skriver saa tidlig til Deres Naade, ligger i at jeg gjerne vilde udbede mig, først i Ugen som kommer, et Par Ord fra Dem, om De og Hr Greven vilde see mig paa den Tid jeg her har skrevet, eller om mit Besøg da ikke falder beleiligt. Jeg melder ikke min ankomst hos fru Ingemann før jeg har Svar fra Deres Naade.

Deres taknemlig hengivne
H.C.Andersen

P.S. Hjertelig Hilsen til alle Børnene.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus