Dato: 20. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 20 December 1865.

Kjre Ven!

Da vi iaftes fik Aviserne, lste jeg i "Flyve-Posten" et smukt Digt med Overskift "P.L. Mller"; det rrte mig; jeg maatte ret levende tnke paa ham og sande de Slutnings-Ord, der staae i Versene:

"- en Mand,

Der bedre var end sit Rygte!

Det var han tilvisse! mig kom han i en tidligere Tid saa venlig imde, han tog Partie med mig, hvor Molbech og Heiberg udtalte en haard kold Mening og var i hine Dage saa godt som den Eneste, der havde Mod til varmt at omtale mig som Digter, have en velvillig Dom, saaledes som den nu lyder. Jeg skal ogsaa, naar engang en Fortsttelse af "mit Livs Eventyr" udkommer, gjre mit til, at stte ham i et rigtigere Lys, end hans Samtid vilde stte ham; det har allerede Forfatteren af Digtet i Flyveposten; jeg troede ved Lsningen, og troer end mere ved Underskriften "H", at det er af Dig, og derfor faaer Du i Dag dette lille Brev, der skal sige Dig min Tak. Du kjendte Mller og hrer til de Faa, jeg har hrt velvillig omtale ham; Du udgav hans Digt-Samling: "Lvfald", og der er saaledes en Deel, der taler for, at Du har skrevet Digtet. Jeg vil saa gjerne troe det! .

Nu har jeg vret paa Landen siden forrige Lverdag. Paa Udfarten besgte jeg den kjre gamle Fru Ingemann; hun var endnu sjlefrisk og livfuld, men desvrre er hendes Hrelse saaledes taget af, at man kunmed stor Besvr kan fre en Samtale med hende, og Synet har ogsaa lidt, saa at hun kun vanskeligt lser det Skrevne. Paa Holsteinborg blev jeg 8 Dage, havde det deiligt, flte ret at jeg var velkommen og velseet. I Haven blomstrede endnu Roser og Violer; ude paa Stranden laa i hundredviis vilde Svaner og snaddrede i Klokketoner. I min Dagligstue var et Bord rigt med Blomster, og en Dr frte ind til Kirkens Galeri, hvorfra Orgelet ld gjennem mine Stuer. Nu er jeg paa Basns, her er herlig Udsigt over Haven og Stranden, som jeg har beskrvet den i "Lgtemndene"; her bliver jeg Nytaar over og haaber i den Tid at faae gode Efterretninger fra Lissabon, saa at jeg den 10de-12te kan flyve afsted, eller bestemme mig til at overvintre hjemme.

Hils din Kone og Datter! Vil Du ogsaa bringe Hr. Etatsraad Kranold min rbdige Hilsen og tak for at jeg seer mig erindret af ham.

Din Ven

H.C. Andersen.

Til Digteren.

H. P. Holst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 57, 21-22)